Varför är kemikalier viktiga?

Kemikalier ser till att vi har värme och el, att vi kan köpa varor och kläder samt att vi har kontinuerlig tillgång till telekommunikation, medier och musik var vi än befinner oss. Många av de förändringar som vi observerar i naturen omkring oss orsakas faktiskt av kemiska reaktioner, till exempel bladens skiftande färger och en blommas tillväxt.

Kemikalier ger ett viktigt bidrag till vår ekonomi. Sund kemikaliehantering genom en kemikalies hela livscykel – från extraktion eller tillverkning till bortskaffning – är därför viktig för att undvika risker för människors hälsa eller miljön.

Trots detta finns det två sidor av myntet. Som Margot Wallström (tidigare vice ordförande för EU-kommissionen och en av arkitekterna bakom den Reach-lagstiftning som syftar till att göra användningen av kemikalier säkrare) sa: "Kemikalier är en välsignelse och en förbannelse". På samma sätt som vi behåller fördelarna med kemikalier i våra liv, måste vi också se till att behandla dem med respekt för att minimera eventuella skadliga effekter då vi exponeras för dem.

Kemikalier som används i det dagliga livet

Färdigheten i dagens moderna tillverkning ligger i att designa produkter som presterar bättre än sina föregångare. Ta en titt på följande exempel: 

 

Rengöringsprodukter

Detergenter är produkter som innehåller ett verksamt ämne som kallas för ytaktivt ämne. Ytaktiva ämnen minskar vattens ytspänning, så att det kan blanda sig med olja och fett. Det är därför vi tvättar smutsiga kläder med detergenter – detergenten kan avlägsna smuts i fast eller flytande form.

Detergentkomponenten i ett schampo kan också minska vattnets ytspänning, med syftet att väta håret grundligt så att det kan tvättas rent. Schampo bryter även ner fett så att fettet i håret avlägsnas.

Det finns även många andra ämnen i ett schampo. De anges på flaskans etikett. De bryter ner och tar bort missfärgningar, smuts, mjäll, salter och olja från håret. Detta kan inte göras med enbart vatten.

Tandkräm är gjord av vatten och slipmedel, t.ex. aluminiumhydroxid och kalciumkarbonat. Den kan även innehålla sötningsmedel, färgämnen, ämnen som skyddar mot dålig andedräkt, antibakteriella och -mikrobiella medel samt ett verksamt ämne som kallas natriumfluorid, vilket stärker tandemaljen och skyddar mot karies.

Kläder

Textilier som används för tillverkning av kläder har ibland behandlats med kemiska processer för att förbättra deras egenskaper. Till exempel används appreturmedel för att stärka tygerna och göra dem skrynkelfria.

Under tillverkningsprocessen kan ett textilmaterial genomgå ett antal kemiska och icke-kemiska behandlingar. Detta inbegriper förberedelse och förbehandling, infärgning, tryckning och förädling av tyger. Vissa produkter som används i textilier är högspecialiserade kemikalier, t.ex. biocider, flamskyddsmedel, impregneringsmedel och varpklister. Andra är relativt enkla kemikalier eller blandningar, t.ex. emulgerade oljor och fetter, stärkelse, sulfonerade oljor, vaxer och vissa ytaktiva ämnen.

Forskning om nanomaterial har lett till ytterligare utveckling, t.ex.  permanenta behandlingar baserade på nanopartiklar och nanostrukturer för att göra textilier mer resistenta mot vatten, fläckar, rynkor, bakterier och mögel.

Doftmedel

Ett doftmedel är en aromatisk kemisk förening som har en lukt. Aromatiska kemiska föreningar förångas vanligen, så att lukten når våra näsor. Det är därför ett doftmedel alltid förvaras i en flaska med en smal hals.

Doftmedel kan tillverkas av syntetiska eller naturliga ämnen. De flesta naturliga doftmedlen är framtagna från växter, t.ex. blommor, frukt, rötter, bark eller trä. T.ex. geraniol från ros, jasmin från jasminbusken, citrus från apelsin och sassafrasolja från sassafrasträdet (kanelträdet).

Parfym är en blandning av välluktande eteriska oljor eller aromföreningar, fixativ och lösningsmedel som ger människokroppen en behaglig doft.

Insekticider

Exempel på verksamma insekticider som används i byggnader är permetrin och tetrametrin. Dessa syntetiska kemikalier fungerar genom att de angriper insekternas nervsystem.

Färger

Det finns många olika slags färger, som är speciellt framtagna med avseende på föremålet som ska målas, t.ex. väggfärg, träfärg, billack och rostskyddsfärg. Färger är antingen vattenbaserade eller oljebaserade, beroende på vilket lösningsmedel som används.

Färger är en blandning av komponenter – bindemedel, pigment/färgämnen, tillsatsmedel och ett lösningsmedel eller bärare, som har sitt ursprung från mineralkällor eller fossila, biologiska eller syntetiska källor. Tillsatsmedel kan förbättra färgens prestanda, t.ex. fungicider som verkar mot mögel, koaguleringsmedel  för att göra färgen tjockare och andra ämnen som skyddar färgen mot vatten eller solljus.

Stimulera ekonomisk framgång

Det moderna samhället är helt beroende av de fördelar som kemikalier medför. De utgör också ett viktigt bidrag till den ekonomiska och sociala välfärden för medborgarna i fråga om handel och sysselsättning.

Den globala produktionen av kemikalier har ökat från 1 miljon ton 1930 till flera hundra miljoner ton i dag. Den kemiska industrin omvandlar råmaterial, t.ex. olja, naturgas, luft, vatten, metaller och mineraler, till tusentals olika produkter. År 2011 hade EU världens näst största kemiska industri efter Kina. 

Det exakta antalet kemikalier på marknaden är fortfarande okänt och nya kemikalier introduceras varje år. Enligt Reach-förordningen måste kemikalier som tillverkas eller importeras till EU i mängder på ett ton eller mer per år registreras och Echa räknar med att minst 30 000 befintliga kemikalier ska registreras i denna kategori fram till år 2018.

Allmänhetens uppfattning: Kemikalier har blivit säkrare

Enligt en undersökning av den allmänna opinionen, utförd av EU-kommissionen år 2013, är EU-medborgare i allmänhet väl medvetna om den breda tillämpningen av kemikalier. 61 % av européerna säger att kemikalier på EU-marknaden idag är säkrare än för 10 år sedan. 

De flesta (69 %) européer anser att det är omöjligt att undvika kemikalier i det dagliga livet och 75 % hänför dem till industriella innovationer. Mer än hälften är överens om att kemikalier kan bidra till att minska användningen av naturresurser, men endast 43 % säger att de kan bidra till en bättre miljö.

När det gäller kemikaliesäkerhet anser européerna att industrin och myndigheterna bör garantera en säker användning av kemiska ämnen inom EU.