Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.
Filter the list
Datum för införande:

Beslut IUCLID-datauppsättning  
245-152-0
22673-19-4
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25/06/2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
16/01/2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite EG-nr : 701-028-2 | CAS-nr : -
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EG-nr : - | CAS-nr : 3050-88-2
-
-
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16/07/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16/07/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
show/hide
-
-
16/07/2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15/01/2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15/01/2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15/01/2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15/01/2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15/01/2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate EG-nr : 269-511-6 | CAS-nr : 68259-08-5
perfluorohexane-1-sulphonic acid EG-nr : 206-587-1 | CAS-nr : 355-46-4
potassium perfluorohexane-1-sulphonate EG-nr : 223-393-2 | CAS-nr : 3871-99-6
-
-
07/07/2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt EG-nr : - | CAS-nr : 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EG-nr : 221-470-5 | CAS-nr : 3108-42-7
Nonadecafluorodecanoic acid EG-nr : 206-400-3 | CAS-nr : 335-76-2
-
-
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol EG-nr : 217-862-0 | CAS-nr : 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. EG-nr : 276-743-1 | CAS-nr : 72624-02-3
-
-
12/01/2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12/01/2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid EG-nr : - | CAS-nr : -, 4149-60-4
Perfluorononan-1-oic-acid EG-nr : 206-801-3 | CAS-nr : 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid EG-nr : - | CAS-nr : -, 21049-39-8
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EG-nr : 271-094-0 | CAS-nr : 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-331-6
10124-36-4, 31119-53-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
232-222-0
7790-79-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-556-4
7632-04-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Perboric acid, sodium salt EG-nr : 234-390-0 | CAS-nr : 11138-47-9
Sodium perborate EG-nr : 239-172-9 | CAS-nr : 15120-21-5
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-296-7
10108-64-2
16/06/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-147-8
1306-23-6
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-146-2
1306-19-0
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
231-152-8
7440-43-9
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
223-320-4
3825-26-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol EG-nr : 243-816-4 | CAS-nr : 20427-84-3
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol EG-nr : 230-770-5 | CAS-nr : 7311-27-5
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) EG-nr : 931-755-2 | CAS-nr : -
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) EG-nr : 931-754-7 | CAS-nr : -
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) EG-nr : 931-753-1 | CAS-nr : -
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EG-nr : 500-209-1 | CAS-nr : 68412-54-4
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EG-nr : 500-045-0 | CAS-nr : 26027-38-3
Nonylphenol, ethoxylated EG-nr : 500-024-6 | CAS-nr : 9016-45-9
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) EG-nr : 931-756-8 | CAS-nr : -
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol EG-nr : 248-743-1 | CAS-nr : 27942-27-4
Isononylphenol, ethoxylated EG-nr : 609-346-2 | CAS-nr : 37205-87-1
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) EG-nr : 939-993-9 | CAS-nr : -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) EG-nr : 939-975-0 | CAS-nr : -
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) EG-nr : 938-618-6 | CAS-nr : -
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol EG-nr : 247-816-5 | CAS-nr : 26571-11-9
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol EG-nr : 687-832-3 | CAS-nr : 1119449-37-4
Nonylphenolpolyglycolether EG-nr : 932-998-7 | CAS-nr : -
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EG-nr : 500-315-8 | CAS-nr : 127087-87-0
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol EG-nr : 687-833-9 | CAS-nr : 1119449-38-5
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
235-252-2
12141-20-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-290-6
1319-46-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-203-2
307-55-1
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
235-380-9
12202-17-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-075-4
78-00-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
263-467-1
62229-08-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-363-3
11120-22-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for ’toxicity for reproduction’ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD),the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008
272-271-5
68784-75-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
232-382-1
8012-00-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-067-7
12065-90-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-745-2
72629-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
215-235-6
1314-41-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-429-0
95-53-4
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-591-2
97-56-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
933-378-9
776297-69-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-182-6
79-16-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-679-5
68-12-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-879-2
75-56-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
210-894-6
625-45-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-727-4
12626-81-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-038-9
12060-00-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-853-7
12036-76-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-267-0
1317-36-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-245-9
10099-74-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
244-073-9
20837-86-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
237-486-0
13814-96-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers
show/hide
Hexahydromethylphthalic anhydride EG-nr : 247-094-1 | CAS-nr : 25550-51-0
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride EG-nr : 243-072-0 | CAS-nr : 19438-60-9
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride EG-nr : 260-566-1 | CAS-nr : 57110-29-9
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride EG-nr : 256-356-4 | CAS-nr : 48122-14-1
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
206-803-4
376-06-7
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
218-165-4
2058-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
203-727-3
110-00-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
292-966-7
91031-62-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-702-8
12578-12-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-861-7
88-85-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-058-1
77-78-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
210-088-4
605-50-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-589-6
64-67-5
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
211-670-0
683-18-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-650-8
123-77-3
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
all possible combinations of the cis- and trans-isomers
show/hide
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EG-nr : 201-604-9 | CAS-nr : 85-42-7
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EG-nr : 238-009-9 | CAS-nr : 14166-21-3
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EG-nr : 236-086-3 | CAS-nr : 13149-00-3
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)Details
214-604-9
1163-19-5
19/12/2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-(1-Ethyl-1,3-dimethylpentyl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 186825-36-5
Phenol, 4-nonyl-, branched EG-nr : 284-325-5 | CAS-nr : 84852-15-3
p-nonylphenol EG-nr : 203-199-4 | CAS-nr : 104-40-5
4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 142731-63-3
p-(1-methyloctyl)phenol EG-nr : 241-427-4 | CAS-nr : 17404-66-9
p-isononylphenol EG-nr : 247-770-6 | CAS-nr : 26543-97-5
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol EG-nr : 250-339-5 | CAS-nr : 30784-30-6
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol EG-nr : 257-907-1 | CAS-nr : 52427-13-1
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol EG-nr : 635-696-0 | CAS-nr : 186825-39-8
Isononylphenol EG-nr : 234-284-4 | CAS-nr : 11066-49-2
Phenol, nonyl-, branched EG-nr : 291-844-0 | CAS-nr : 90481-04-2
4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol EG-nr : 635-388-6 | CAS-nr : 521947-27-3
Nonylphenol EG-nr : 246-672-0 | CAS-nr : 25154-52-3
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline EG-nr : 202-977-0 | CAS-nr : 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8
6786-83-0
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-959-2
101-61-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
401-750-5
17570-76-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-842-0
75-12-7
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-125-8
1303-86-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
219-943-6
2580-56-5
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6
548-62-9
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-027-5
90-94-8
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2
561-41-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
423-400-0
59653-74-6
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
219-514-3
2451-62-9
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
203-977-3
112-49-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-794-9
110-71-4
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
show/hide
Aluminosilicate refractory ceramic fibres EG-nr : 604-314-4 | CAS-nr : 142844-00-6
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
222-979-5
3687-31-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-329-8
11103-86-9
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-004-7
77-09-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
256-418-0
49663-84-5
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-826-4
127-19-5
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-290-0
15245-44-0
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
229-335-2
6477-64-1
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
236-542-1
13424-46-9
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
500-036-1
25214-70-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
246-356-2
24613-89-6
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-904-5
7778-44-1
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-212-6
117-82-8
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-924-4
111-96-6
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-901-9
7778-39-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm) c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
205-426-2
140-66-9
19/12/2011
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
201-963-1
90-04-0
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-918-9
101-14-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-458-1
107-06-2
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
232-142-6
7789-06-2
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
206-114-9
302-01-2, 7803-57-8
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-839-2
111-15-9
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-828-1
872-50-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-084-6
68515-42-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-158-1
71888-89-6
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-486-1
96-18-4
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-334-2
10124-43-3
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-402-1
10141-05-6
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-755-8
71-48-7
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
208-169-4
513-79-1
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-607-8
1333-82-0
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
show/hide
Chromic acid EG-nr : 231-801-5 | CAS-nr : 7738-94-5
Dichromic acid EG-nr : 236-881-5 | CAS-nr : 13530-68-2
-
-
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)


Details
203-713-7
109-86-4
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-804-1
110-80-5
15/12/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-167-4
79-01-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
235-541-3
12267-73-1
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-889-5
7775-11-3
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-906-6
7778-50-9
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-140-5
7789-00-6
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
215-540-4
12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EC No. 233-139-2 and EC No. 234-343-4
show/hide
Boric acid, crude natural EG-nr : 234-343-4 | CAS-nr : 11113-50-1
Boric acid EG-nr : 233-139-2 | CAS-nr : 10043-35-3
-
-
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details
232-143-1
7789-09-5
18/06/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-173-7
79-06-1
30/03/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
204-118-5
115-96-8
13/01/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
266-028-2
65996-93-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
215-693-7
1344-37-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
235-759-9
12656-85-8
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-846-0
7758-97-6
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-553-2
84-69-5
13/01/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
-
292-604-8
90640-82-7
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-278-5
91995-17-4
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-275-9
91995-15-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-603-2
90640-81-6
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-602-7
90640-80-5
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
204-450-0
121-14-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
427-700-2
15606-95-8
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
234-190-3
10588-01-9, 7789-12-0
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-064-2
7784-40-9
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
and all major diastereoisomers identified
show/hide
gamma-hexabromocyclododecane EG-nr : - | CAS-nr : 134237-52-8
beta-hexabromocyclododecane EG-nr : - | CAS-nr : 134237-51-7
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane EG-nr : 221-695-9 | CAS-nr : 3194-55-6
Hexabromocyclododecane EG-nr : 247-148-4 | CAS-nr : 25637-99-4
alpha-hexabromocyclododecane EG-nr : - | CAS-nr : 134237-50-6
-
-
28/10/2008
PBT (Article 57d)

Details
201-557-4
84-74-2
28/10/2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
215-481-4
1327-53-3
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2