Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.
Filter the list
Datum för införande:

The List does not contain any Substances.
Beslut IUCLID-datauppsättning  
235-727-4
12626-81-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-038-9
12060-00-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-853-7
12036-76-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-267-0
1317-36-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-245-9
10099-74-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
244-073-9
20837-86-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
237-486-0
13814-96-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers
show/hide
Hexahydromethylphthalic anhydride EG-nr : 247-094-1 | CAS-nr : 25550-51-0
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride EG-nr : 260-566-1 | CAS-nr : 57110-29-9
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride EG-nr : 243-072-0 | CAS-nr : 19438-60-9
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
206-803-4
376-06-7
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
218-165-4
2058-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
203-727-3
110-00-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
292-966-7
91031-62-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-702-8
12578-12-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-861-7
88-85-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-058-1
77-78-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
210-088-4
605-50-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-589-6
64-67-5
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
211-670-0
683-18-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-650-8
123-77-3
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
all possible combinations of the cis- and trans-isomers
show/hide
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EG-nr : 236-086-3 | CAS-nr : 13149-00-3
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EG-nr : 201-604-9 | CAS-nr : 85-42-7
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EG-nr : 238-009-9 | CAS-nr : 14166-21-3
-
-
19/12/2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)Details
214-604-9
1163-19-5
19/12/2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
202-177-1
92-67-1
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-419-1
120-71-8
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
p-nonylphenol EG-nr : 203-199-4 | CAS-nr : 104-40-5
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol EG-nr : 257-907-1 | CAS-nr : 52427-13-1
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol EG-nr : 250-339-5 | CAS-nr : 30784-30-6
p-(1-methyloctyl)phenol EG-nr : 241-427-4 | CAS-nr : 17404-66-9
4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 142731-63-3
Phenol, 4-nonyl-, branched EG-nr : 284-325-5 | CAS-nr : 84852-15-3
4-(1-Ethyl-1,3-dimethylpentyl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 186825-36-5
p-isononylphenol EG-nr : 247-770-6 | CAS-nr : 26543-97-5
Isononylphenol EG-nr : 234-284-4 | CAS-nr : 11066-49-2
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol EG-nr : 635-696-0 | CAS-nr : 186825-39-8
4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 521947-27-3
Phenol, nonyl-, branched EG-nr : 291-844-0 | CAS-nr : 90481-04-2
Nonylphenol EG-nr : 246-672-0 | CAS-nr : 25154-52-3
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-453-1
95-80-7
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
-
-
19/12/2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline EG-nr : 202-977-0 | CAS-nr : 101-80-4
-
-
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
212-658-8
838-88-0
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8
6786-83-0
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-959-2
101-61-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
401-750-5
17570-76-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-842-0
75-12-7
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-125-8
1303-86-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
219-943-6
2580-56-5
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6
548-62-9
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-027-5
90-94-8
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2
561-41-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
423-400-0
59653-74-6
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
219-514-3
2451-62-9
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
203-977-3
112-49-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-794-9
110-71-4
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
show/hide
Refractories, fibers, aluminosilicate EG-nr : - | CAS-nr : 142844-00-6
-
-
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
222-979-5
3687-31-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.