Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.
Filter the list
Datum för införande:

The List does not contain any Substances.
Beslut IUCLID-datauppsättning  
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Perfluorononan-1-oic-acid EG-nr : 206-801-3 | CAS-nr : 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid EG-nr : - | CAS-nr : -, 21049-39-8
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid EG-nr : - | CAS-nr : -, 4149-60-4
-
-
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
202-716-0
98-95-3
17/12/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17/12/2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
-
-
15/06/2015
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EG-nr : 271-094-0 | CAS-nr : 68515-51-5
-
-
15/06/2015
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details
-
-
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-331-6
10124-36-4, 31119-53-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
232-222-0
7790-79-6
17/12/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-556-4
7632-04-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Perboric acid, sodium salt EG-nr : 234-390-0 | CAS-nr : 11138-47-9
Sodium perborate EG-nr : 239-172-9 | CAS-nr : 15120-21-5
Perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt, trihydrate EG-nr : 603-902-8 | CAS-nr : 13517-20-9
-
-
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
N/A
N/A
Details
233-296-7
10108-64-2
16/06/2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-506-9
96-45-7
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
217-710-3
1937-37-7
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-559-5
84-75-3
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-147-8
1306-23-6
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
205-017-9
131-18-0
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-146-2
1306-19-0
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
231-152-8
7440-43-9
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
223-320-4
3825-26-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol EG-nr : 248-743-1 | CAS-nr : 27942-27-4
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol EG-nr : 243-816-4 | CAS-nr : 20427-84-3
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) EG-nr : 931-756-8 | CAS-nr : -
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol EG-nr : 230-770-5 | CAS-nr : 7311-27-5
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EG-nr : 500-209-1 | CAS-nr : 68412-54-4
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) EG-nr : 931-754-7 | CAS-nr : -
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) EG-nr : 931-753-1 | CAS-nr : -
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EG-nr : 500-045-0 | CAS-nr : 26027-38-3
Nonylphenol, ethoxylated EG-nr : 500-024-6 | CAS-nr : 9016-45-9
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) EG-nr : 931-755-2 | CAS-nr : -
Ethanol, 2-(4-nonylphenoxy)- EG-nr : - | CAS-nr : 104-35-8
14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol EG-nr : 247-555-7 | CAS-nr : 26264-02-8
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol EG-nr : 247-816-5 | CAS-nr : 26571-11-9
23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol EG-nr : 248-293-6 | CAS-nr : 27177-05-5
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) EG-nr : 939-993-9 | CAS-nr : -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) EG-nr : 939-975-0 | CAS-nr : -
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) EG-nr : 938-618-6 | CAS-nr : -
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol EG-nr : 687-833-9 | CAS-nr : 1119449-38-5
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol EG-nr : 687-832-3 | CAS-nr : 1119449-37-4
Nonylphenolpolyglycolether EG-nr : 932-998-7 | CAS-nr : -
Isononylphenol, ethoxylated EG-nr : 609-346-2 | CAS-nr : 37205-87-1
p-Nonylphenol hexaethoxylate EG-nr : - | CAS-nr : 34166-38-6
4-t-Nonylphenol-diethoxylate EG-nr : - | CAS-nr : 156609-10-8
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EG-nr : 500-315-8 | CAS-nr : 127087-87-0
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated (CAS: 127087-87-0) EG-nr : 932-098-4 | CAS-nr : 127087-87-0
-
-
20/06/2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
235-252-2
12141-20-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-290-6
1319-46-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-203-2
307-55-1
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
235-380-9
12202-17-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-075-4
78-00-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
263-467-1
62229-08-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-363-3
11120-22-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for ’toxicity for reproduction’ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD),the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008
272-271-5
68784-75-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
232-382-1
8012-00-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-067-7
12065-90-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-745-2
72629-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
215-235-6
1314-41-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-429-0
95-53-4
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-591-2
97-56-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
933-378-9
776297-69-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-182-6
79-16-3
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-679-5
68-12-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-879-2
75-56-9
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
210-894-6
625-45-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.