Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.
Filter the list
Datum för införande:

The List does not contain any Substances.
Beslut IUCLID-datauppsättning  
933-378-9
776297-69-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
4-isododecylphenol EG-nr : - | CAS-nr : 27459-10-5
Phenol, tetrapropylene- EG-nr : - | CAS-nr : 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched EG-nr : - | CAS-nr : 210555-94-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EG-nr : - | CAS-nr : 74499-35-7
Phenol, 4-isododecyl- EG-nr : - | CAS-nr : 27147-75-7
Phenol, dodecyl-, branched EG-nr : 310-154-3 | CAS-nr : 121158-58-5
799-972-3
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Alkanes, C14-17, chloro EG-nr : 287-477-0 | CAS-nr : 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EG-nr : - | CAS-nr : 198840-65-2
Alkanes, C14-16, chloro EG-nr : 701-376-5 | CAS-nr : 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EG-nr : 950-299-5 | CAS-nr : -
799-971-8
-
08/07/2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EG-nr : - | CAS-nr : 75166-31-3
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EG-nr : 201-289-8 | CAS-nr : 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EG-nr : - | CAS-nr : 75166-30-2
799-970-2
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EG-nr : - | CAS-nr : 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt EG-nr : - | CAS-nr : 22454-04-2
Boric acid, sodium salt EG-nr : 215-604-1 | CAS-nr : 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt EG-nr : 237-560-2 | CAS-nr : 13840-56-7
Trisodium orthoborate EG-nr : 238-253-6 | CAS-nr : 14312-40-4
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EG-nr : - | CAS-nr : 25747-83-5
799-969-7
-
08/07/2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) EG-nr : - | CAS-nr : 1522-92-5
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EG-nr : 202-480-9 | CAS-nr : 96-13-9
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) EG-nr : 253-057-0 | CAS-nr : 36483-57-5
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EG-nr : 221-967-7 | CAS-nr : 3296-90-0
799-968-1
-
08/07/2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
500-036-1
25214-70-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
427-700-2
15606-95-8
28/10/2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
423-400-0
59653-74-6
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
421-150-7
143860-04-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
401-750-5
17570-76-2
18/06/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
400-600-6
71868-10-5
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
295-278-5
91995-17-4
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-275-9
91995-15-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
292-966-7
91031-62-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
292-604-8
90640-82-7
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-603-2
90640-81-6
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
292-602-7
90640-80-5
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
287-476-5
85535-84-8
28/10/2008
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
284-032-2
84777-06-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-745-2
72629-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
276-158-1
71888-89-6
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-090-2
71850-09-4
16/01/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for ’toxicity for reproduction’ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD),the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008
272-271-5
68784-75-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-084-6
68515-42-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
266-028-2
65996-93-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
263-467-1
62229-08-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
256-418-0
49663-84-5
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
246-677-8
25155-23-1
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-356-2
24613-89-6
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
245-152-0
22673-19-4
25/06/2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
244-168-5
21041-95-2
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-073-9
20837-86-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-622-4
15571-58-1
17/12/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-290-0
15245-44-0
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15/01/2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
237-486-0
13814-96-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
236-542-1
13424-46-9
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
235-759-9
12656-85-8
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-727-4
12626-81-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-702-8
12578-12-0
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-541-3
12267-73-1
18/06/2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.