Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.
Filter the list
Datum för införande:

The List does not contain any Substances.
Beslut IUCLID-datauppsättning  
202-716-0
98-95-3
17-dec-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-679-0
98-54-4
16-jul-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-591-2
97-56-3
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-506-9
96-45-7
16-dec-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-486-1
96-18-4
20-jun-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-453-1
95-80-7
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-429-0
95-53-4
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-318-7
94-26-8
25-jun-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
213-103-2
924-42-5
10-jun-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
202-177-1
92-67-1
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
295-278-5
91995-17-4
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-275-9
91995-15-2
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
292-966-7
91031-62-8
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
292-604-8
90640-82-7
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-603-2
90640-81-6
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-602-7
90640-80-5
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
202-027-5
90-94-8
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-963-1
90-04-0
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-861-7
88-85-7
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-828-1
872-50-4
20-jun-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
287-476-5
85535-84-8
28-okt-2008
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-622-7
85-68-7
28-okt-2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-581-5
85-01-8
15-jan-2019
vPvB (Article 57e)
Details
284-032-2
84777-06-0
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-559-5
84-75-3
16-dec-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-557-4
84-74-2
28-okt-2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-553-2
84-69-5
13-jan-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27-jun-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
212-658-8
838-88-0
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-329-4
81-15-2
28-okt-2008
vPvB (Article 57e)
Details
-
232-382-1
8012-00-8
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-280-9
80-46-6
12-jan-2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12-jan-2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-182-6
79-16-3
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-173-7
79-06-1
30-mar-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
201-167-4
79-01-6
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
206-114-9
302-01-2, 7803-57-8
20-jun-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-075-4
78-00-2
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-222-0
7790-79-6
17-dec-2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
234-190-3
10588-01-9, 7789-12-0
28-okt-2008
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-143-1
7789-09-5
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-142-6
7789-06-2
20-jun-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
232-140-5
7789-00-6
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
232-064-2
7784-40-9
28-okt-2008
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-906-6
7778-50-9
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-904-5
7778-44-1
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-901-9
7778-39-4
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-889-5
7775-11-3
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
776297-69-9
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-846-0
7758-97-6
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.