Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.
Filter the list
Datum för införande:

The List does not contain any Substances.
Beslut IUCLID-datauppsättning  
show/hide
Phenol, methylstyrenated EG-nr : 270-966-8 | CAS-nr : 68512-30-1
700-960-7
-
23-jan-2024
vPvB (Article 57e)
Details
223-445-4
3896-11-5
23-jan-2024
vPvB (Article 57e)
Details
438-340-0
119344-86-4
23-jan-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-jan-2024
vPvB (Article 57e)
Details
211-989-5
732-26-3
23-jan-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
278-355-8
75980-60-8
14-jun-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-247-9
80-07-9
14-jun-2023
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Perfluoroheptanoic acid EG-nr : 206-798-9 | CAS-nr : 375-85-9
Sodium perfluoroheptanoate EG-nr : 243-518-4 | CAS-nr : 20109-59-5
Ammonium perfluoroheptanoate EG-nr : 228-098-2 | CAS-nr : 6130-43-4
potassium perfluoroheptanoate EG-nr : - | CAS-nr : 21049-36-5
-
-
17-jan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-jan-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-jan-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate EG-nr : 247-426-5 | CAS-nr : 26040-51-7
-
-
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-jan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-jan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-jan-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-jun-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-jan-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-jan-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-jan-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-jan-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
4-isododecylphenol EG-nr : - | CAS-nr : 27459-10-5
Phenol, tetrapropylene- EG-nr : - | CAS-nr : 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched EG-nr : - | CAS-nr : 210555-94-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EG-nr : - | CAS-nr : 74499-35-7
Phenol, 4-isododecyl- EG-nr : - | CAS-nr : 27147-75-7
Phenol, dodecyl-, branched EG-nr : 310-154-3 | CAS-nr : 121158-58-5
-
-
08-jul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid, sodium salt EG-nr : 215-604-1 | CAS-nr : 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt EG-nr : 237-560-2 | CAS-nr : 13840-56-7
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EG-nr : - | CAS-nr : 25747-83-5
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EG-nr : - | CAS-nr : 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt EG-nr : - | CAS-nr : 22454-04-2
Trisodium orthoborate EG-nr : 238-253-6 | CAS-nr : 14312-40-4
-
-
08-jul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-16, chloro EG-nr : - | CAS-nr : 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EG-nr : - | CAS-nr : -
Alkanes, C14-17, chloro EG-nr : 287-477-0 | CAS-nr : 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EG-nr : - | CAS-nr : 198840-65-2
-
-
08-jul-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-jul-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details

Export search results to: