Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.
Filter the list
Datum för införande:

The List does not contain any Substances.
Beslut IUCLID-datauppsättning  
473-390-7
-
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Ammonium perfluoroheptanoate EG-nr : 228-098-2 | CAS-nr : 6130-43-4
potassium perfluoroheptanoate EG-nr : - | CAS-nr : 21049-36-5
Perfluoroheptanoic acid EG-nr : 206-798-9 | CAS-nr : 375-85-9
Sodium perfluoroheptanoate EG-nr : 243-518-4 | CAS-nr : 20109-59-5
-
-
17-jan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-jan-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-jan-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate EG-nr : 247-426-5 | CAS-nr : 26040-51-7
-
-
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-jan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-jan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-jan-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-jun-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-jan-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-jan-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-jan-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-jan-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Phenol, dodecyl-, branched EG-nr : 310-154-3 | CAS-nr : 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EG-nr : - | CAS-nr : 74499-35-7
Phenol, 4-isododecyl- EG-nr : - | CAS-nr : 27147-75-7
4-isododecylphenol EG-nr : - | CAS-nr : 27459-10-5
Phenol, tetrapropylene- EG-nr : - | CAS-nr : 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched EG-nr : - | CAS-nr : 210555-94-5
-
-
08-jul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid, sodium salt EG-nr : 215-604-1 | CAS-nr : 1333-73-9
Orthoboric acid, sodium salt EG-nr : 237-560-2 | CAS-nr : 13840-56-7
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EG-nr : - | CAS-nr : 25747-83-5
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EG-nr : - | CAS-nr : 14890-53-0
Boric acid (H3BO3), disodium salt EG-nr : - | CAS-nr : 22454-04-2
Trisodium orthoborate EG-nr : 238-253-6 | CAS-nr : 14312-40-4
-
-
08-jul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-17, chloro EG-nr : 287-477-0 | CAS-nr : 85535-85-9
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EG-nr : - | CAS-nr : -
Tetradecane, chloro derivs. EG-nr : - | CAS-nr : 198840-65-2
Alkanes, C14-16, chloro EG-nr : - | CAS-nr : 1372804-76-6
-
-
08-jul-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-jul-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-jul-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EG-nr : - | CAS-nr : 75166-31-3
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EG-nr : 201-289-8 | CAS-nr : 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EG-nr : - | CAS-nr : 75166-30-2
-
-
08-jul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) EG-nr : 253-057-0 | CAS-nr : 36483-57-5
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EG-nr : 202-480-9 | CAS-nr : 96-13-9
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EG-nr : 221-967-7 | CAS-nr : 3296-90-0
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) EG-nr : - | CAS-nr : 1522-92-5
-
-
08-jul-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-jul-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EG-nr : 293-901-5 | CAS-nr : 91648-39-4
Dioctyltin dilaurate EG-nr : 222-883-3 | CAS-nr : 3648-18-8
-
-
19-jan-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-jan-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-jun-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-jun-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-jun-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-jun-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EG-nr : 249-616-3 | CAS-nr : 29420-49-3
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid EG-nr : 206-793-1 | CAS-nr : 375-73-5
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate EG-nr : 432-660-4 | CAS-nr : 194999-85-4
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate EG-nr : 444-440-5 | CAS-nr : 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate EG-nr : 452-310-4 | CAS-nr : 220133-51-7
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EG-nr : 269-513-7 | CAS-nr : 68259-10-9
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate EG-nr : 478-340-8 | CAS-nr : 144317-44-2
magnesium perfluorobutanesulfonate EG-nr : - | CAS-nr : 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate EG-nr : - | CAS-nr : 131651-65-5
morpholinium perfluorobutanesulfonate EG-nr : - | CAS-nr : 503155-89-3
-
-
16-jan-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-jan-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-jan-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-jan-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EG-nr : - | CAS-nr : 3050-88-2
tris(nonylphenyl) phosphite EG-nr : 247-759-6 | CAS-nr : 26523-78-4
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EG-nr : - | CAS-nr : 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EG-nr : - | CAS-nr : 106599-06-8
-
-
16-jul-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-jul-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-jul-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16-jul-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-jan-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-jan-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-jan-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-jan-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-jan-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-jan-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27-jun-2018
vPvB (Article 57e)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27-jun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27-jun-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EDA
203-468-6
107-15-3
27-jun-2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27-jun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
234-541-0
12008-41-2
27-jun-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
DCHP
201-545-9
84-61-7
27-jun-2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27-jun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-883-8
191-24-2
27-jun-2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27-jun-2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)
-
-
15-jan-2018
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
205-923-4
218-01-9
15-jan-2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
233-710-6
10325-94-7
15-jan-2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
244-168-5
21041-95-2
15-jan-2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-168-9
513-78-0
15-jan-2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
200-280-6
56-55-3
15-jan-2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
-
-
15-jan-2018
vPvB (Article 57e)
Details
PFHxS
show/hide
perfluorohexane-1-sulphonic acid EG-nr : 206-587-1 | CAS-nr : 355-46-4
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate EG-nr : 269-511-6 | CAS-nr : 68259-08-5
potassium perfluorohexane-1-sulphonate EG-nr : 223-393-2 | CAS-nr : 3871-99-6
-
-
07-jul-2017
vPvB (Article 57e)
Details
201-280-9
80-46-6
12-jan-2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Nonadecafluorodecanoic acid EG-nr : 206-400-3 | CAS-nr : 335-76-2
sodium nonadecafluorodecanoate EG-nr : - | CAS-nr : 3830-45-3
Ammonium nonadecafluorodecanoate EG-nr : 221-470-5 | CAS-nr : 3108-42-7
-
-
12-jan-2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
4-heptylphenol EG-nr : 217-862-0 | CAS-nr : 1987-50-4
Phenol, heptyl derivs. EG-nr : 276-743-1 | CAS-nr : 72624-02-3
4-(3-ethylpentan-3-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 37872-24-5
4-(2-methylhexan-2-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 30784-31-7
4-(3,3-dimethylpentan-2-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 911371-06-7
4-(3-methylhexan-2-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 854904-93-1
4-(4,4-dimethylpentan-2-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 911371-07-8
4-(4-methylhexan-2-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 71945-81-8
4-(5-methylhexan-2-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 857629-71-1
4-(2,2-dimethylpentan-3-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 861010-65-3
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- EG-nr : - | CAS-nr : 30784-27-1
4-(heptan-3-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 6465-74-3
4-(heptan-2-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 6863-24-7
4-(heptan-4-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 6465-71-0
4-(3-ethylpentyl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 911370-98-4
4-(3-methylhexyl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 102570-52-5
4-(4-methylhexyl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 1139800-98-8
4-(5-methylhexyl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 100532-36-3
4-(2,4-dimethylpentan-3-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 1824346-00-0
Phenol, 4-tert-heptyl- EG-nr : - | CAS-nr : 288864-02-8
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 861011-60-1
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 30784-32-8
4-(2,4-dimethylpentan-2-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 33104-11-9
4-(2,3,3-trimethylbutan-2-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 72861-06-4
4-(5-methylhexan-3-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 854904-92-0
-
-
12-jan-2017
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
Bisphenol A; BPA
201-245-8
80-05-7
12-jan-2017
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
200-028-5
50-32-8
20-jun-2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
Perfluorononan-1-oic-acid EG-nr : 206-801-3 | CAS-nr : 375-95-1
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid EG-nr : - | CAS-nr : 21049-39-8
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid EG-nr : - | CAS-nr : 4149-60-4
-
-
17-dec-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
202-716-0
98-95-3
17-dec-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
253-037-1
36437-37-3
17-dec-2015
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17-dec-2015
vPvB (Article 57e)
Details
214-317-9
1120-71-4
17-dec-2015
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof
show/hide
-
-
15-jun-2015
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)
show/hide
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EG-nr : 271-094-0 | CAS-nr : 68515-51-5
-
-
15-jun-2015
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details
-
-
17-dec-2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-331-6
10124-36-4, 31119-53-6
17-dec-2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
232-222-0
7790-79-6
17-dec-2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
239-622-4
15571-58-1
17-dec-2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
223-346-6
3846-71-7
17-dec-2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
247-384-8
25973-55-1
17-dec-2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
231-556-4
7632-04-4
16-jun-2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
Perboric acid, sodium salt, tetrahydrate () EG-nr : - | CAS-nr : 37244-98-7
Perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, tetrahydrate EG-nr : - | CAS-nr : 10486-00-7
Sodium perborate monohydrate EG-nr : - | CAS-nr : 10332-33-9
Perboric acid, sodium salt EG-nr : 234-390-0 | CAS-nr : 11138-47-9
Sodium perborate EG-nr : 239-172-9 | CAS-nr : 15120-21-5
-
-
16-jun-2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-296-7
10108-64-2
16-jun-2014
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
271-093-5
68515-50-4
16-jun-2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
246-677-8
25155-23-1
16-dec-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-104-4
301-04-2
16-dec-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-506-9
96-45-7
16-dec-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
217-710-3
1937-37-7
16-dec-2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
209-358-4
573-58-0
16-dec-2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-559-5
84-75-3
16-dec-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-147-8
1306-23-6
16-dec-2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
206-397-9
335-67-1
20-jun-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
205-017-9
131-18-0
20-jun-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-146-2
1306-19-0
20-jun-2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
231-152-8
7440-43-9
20-jun-2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
223-320-4
3825-26-1
20-jun-2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof
show/hide
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) EG-nr : - | CAS-nr : 9016-45-9
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) EG-nr : - | CAS-nr : 9016-45-9
4-Nonylphenol, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EG-nr : 500-045-0 | CAS-nr : 26027-38-3
Nonylphenol, ethoxylated EG-nr : 500-024-6 | CAS-nr : 9016-45-9
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol EG-nr : 230-770-5 | CAS-nr : 7311-27-5
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) EG-nr : - | CAS-nr : 9016-45-9
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol EG-nr : 243-816-4 | CAS-nr : 20427-84-3
Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EG-nr : 500-209-1 | CAS-nr : 68412-54-4
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) EG-nr : - | CAS-nr : 9016-45-9
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol EG-nr : 248-743-1 | CAS-nr : 27942-27-4
29-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoxanonacosanol EG-nr : 248-294-1 | CAS-nr : 27177-08-8
2-(nonylphenoxy)ethanol EG-nr : 248-762-5 | CAS-nr : 27986-36-3
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated EG-nr : - | CAS-nr : 127087-87-0
Nonylphenolpolyglycolether EG-nr : - | CAS-nr : -
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol EG-nr : - | CAS-nr : 1119449-37-4
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) EG-nr : - | CAS-nr : -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) EG-nr : - | CAS-nr : -
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) EG-nr : - | CAS-nr : -
2-(4-nonylphenoxy)ethanol EG-nr : - | CAS-nr : 104-35-8
4-t-Nonylphenol-diethoxylate EG-nr : - | CAS-nr : 156609-10-8
23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol EG-nr : 248-293-6 | CAS-nr : 27177-05-5
20-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol EG-nr : 248-292-0 | CAS-nr : 27177-03-3
2-[2-(nonylphenoxy)ethoxy]ethanol EG-nr : 248-291-5 | CAS-nr : 27176-93-8
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol EG-nr : 247-816-5 | CAS-nr : 26571-11-9
14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol EG-nr : 247-555-7 | CAS-nr : 26264-02-8
Isononylphenol, ethoxylated EG-nr : - | CAS-nr : 37205-87-1
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated
1 - 2.5 moles ethoxylated
EG-nr : 500-315-8 | CAS-nr : 127087-87-0
2-(isononylphenoxy)ethanol EG-nr : 284-987-5 | CAS-nr : 85005-55-6
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol EG-nr : 255-695-5 | CAS-nr : 42173-90-0
20-(isononylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol EG-nr : 265-785-6 | CAS-nr : 65455-69-8
-
-
20-jun-2013
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
235-252-2
12141-20-7
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-290-6
1319-46-6
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-203-2
307-55-1
19-dec-2012
vPvB (Article 57e)
Details
235-380-9
12202-17-4
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-075-4
78-00-2
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
263-467-1
62229-08-7
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-363-3
11120-22-2
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for ’toxicity for reproduction’ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD),the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008
272-271-5
68784-75-8
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
232-382-1
8012-00-8
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-067-7
12065-90-6
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-745-2
72629-94-8
19-dec-2012
vPvB (Article 57e)
Details
215-235-6
1314-41-6
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-429-0
95-53-4
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-591-2
97-56-3
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
776297-69-9
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-182-6
79-16-3
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-679-5
68-12-2
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-879-2
75-56-9
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
210-894-6
625-45-6
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-727-4
12626-81-2
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-038-9
12060-00-3
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-853-7
12036-76-9
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-267-0
1317-36-8
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-245-9
10099-74-8
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
244-073-9
20837-86-9
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
237-486-0
13814-96-5
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
including cis- and trans- stereo isomeric forms and all possible combinations of the isomers
show/hide
Hexahydro-1-methylphthalic anhydride EG-nr : 256-356-4 | CAS-nr : 48122-14-1
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride EG-nr : 243-072-0 | CAS-nr : 19438-60-9
Hexahydromethylphthalic anhydride EG-nr : 247-094-1 | CAS-nr : 25550-51-0
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride EG-nr : 260-566-1 | CAS-nr : 57110-29-9
-
-
19-dec-2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
206-803-4
376-06-7
19-dec-2012
vPvB (Article 57e)
Details
218-165-4
2058-94-8
19-dec-2012
vPvB (Article 57e)
Details
203-727-3
110-00-9
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
292-966-7
91031-62-8
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
235-702-8
12578-12-0
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-861-7
88-85-7
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-058-1
77-78-1
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
210-088-4
605-50-5
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-589-6
64-67-5
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
211-670-0
683-18-1
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-650-8
123-77-3
19-dec-2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
all possible combinations of the cis- and trans-isomers
show/hide
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EG-nr : 201-604-9 | CAS-nr : 85-42-7
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EG-nr : 238-009-9 | CAS-nr : 14166-21-3
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride EG-nr : 236-086-3 | CAS-nr : 13149-00-3
-
-
19-dec-2012
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)Details
214-604-9
1163-19-5
19-dec-2012
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
202-177-1
92-67-1
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
257-175-3
51404-69-4
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
273-688-5
69011-06-9
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
204-419-1
120-71-8
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof
show/hide
Phenol, 4-nonyl-, branched EG-nr : 284-325-5 | CAS-nr : 84852-15-3
p-nonylphenol EG-nr : 203-199-4 | CAS-nr : 104-40-5
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol EG-nr : 250-339-5 | CAS-nr : 30784-30-6
p-isononylphenol EG-nr : 247-770-6 | CAS-nr : 26543-97-5
p-(1-methyloctyl)phenol EG-nr : 241-427-4 | CAS-nr : 17404-66-9
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol EG-nr : 257-907-1 | CAS-nr : 52427-13-1
4-(1-Ethyl-1,3-dimethylpentyl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 186825-36-5
4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 142731-63-3
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 186825-39-8
Isononylphenol EG-nr : 234-284-4 | CAS-nr : 11066-49-2
Nonylphenol EG-nr : 246-672-0 | CAS-nr : 25154-52-3
4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol EG-nr : - | CAS-nr : 521947-27-3
Phenol, nonyl-, branched EG-nr : 291-844-0 | CAS-nr : 90481-04-2
-
-
19-dec-2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-453-1
95-80-7
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
200-453-6
60-09-3
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues
-
-
19-dec-2012
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
4,4'-oxydianiline EG-nr : 202-977-0 | CAS-nr : 101-80-4
-
-
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
212-658-8
838-88-0
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
ZOLDINE MS-PLUS
421-150-7
143860-04-2
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8
6786-83-0
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-959-2
101-61-1
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
401-750-5
17570-76-2
18-jun-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-842-0
75-12-7
18-jun-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-125-8
1303-86-2
18-jun-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
219-943-6
2580-56-5
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6
548-62-9
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-027-5
90-94-8
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2
561-41-1
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
423-400-0
59653-74-6
18-jun-2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
219-514-3
2451-62-9
18-jun-2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
203-977-3
112-49-2
18-jun-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-794-9
110-71-4
18-jun-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
show/hide
Refractories, fibers, aluminosilicate EG-nr : - | CAS-nr : 142844-00-6
-
-
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
222-979-5
3687-31-8
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-329-8
11103-86-9
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-004-7
77-09-8
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
256-418-0
49663-84-5
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-826-4
127-19-5
19-dec-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-290-0
15245-44-0
19-dec-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
229-335-2
6477-64-1
19-dec-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
236-542-1
13424-46-9
19-dec-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
500-036-1
25214-70-4
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
246-356-2
24613-89-6
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-904-5
7778-44-1
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-212-6
117-82-8
19-dec-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-924-4
111-96-6
19-dec-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-901-9
7778-39-4
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm) c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
show/hide
Refractories, fibers, aluminosilicate EG-nr : - | CAS-nr : 142844-00-6
-
-
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
205-426-2
140-66-9
19-dec-2011
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
201-963-1
90-04-0
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-918-9
101-14-4
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-458-1
107-06-2
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
232-142-6
7789-06-2
20-jun-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
206-114-9
302-01-2, 7803-57-8
20-jun-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-839-2
111-15-9
20-jun-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-828-1
872-50-4
20-jun-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-084-6
68515-42-4
20-jun-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-158-1
71888-89-6
20-jun-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-486-1
96-18-4
20-jun-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-334-2
10124-43-3
15-dec-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-402-1
10141-05-6
15-dec-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-755-8
71-48-7
15-dec-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
208-169-4
513-79-1
15-dec-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-607-8
1333-82-0
15-dec-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
show/hide
Dichromic acid EG-nr : 236-881-5 | CAS-nr : 13530-68-2
Chromic acid EG-nr : 231-801-5 | CAS-nr : 7738-94-5
-
-
15-dec-2010
Carcinogenic (Article 57a)


Details
203-713-7
109-86-4
15-dec-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-804-1
110-80-5
15-dec-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-167-4
79-01-6
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
235-541-3
12267-73-1
18-jun-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-889-5
7775-11-3
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.