Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.
Filter the list
Datum för införande:

The List does not contain any Substances.
Beslut IUCLID-datauppsättning  
215-607-8
1333-82-0
15-dec-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
show/hide
Chromic acid EG-nr : 231-801-5 | CAS-nr : 7738-94-5
Dichromic acid EG-nr : 236-881-5 | CAS-nr : 13530-68-2
-
-
15-dec-2010
Carcinogenic (Article 57a)


Details
203-713-7
109-86-4
15-dec-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-804-1
110-80-5
15-dec-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-167-4
79-01-6
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
235-541-3
12267-73-1
18-jun-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-889-5
7775-11-3
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-906-6
7778-50-9
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-140-5
7789-00-6
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
215-540-4
12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4
18-jun-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
EC No. 233-139-2 and EC No. 234-343-4
show/hide
Boric acid, crude natural EG-nr : 234-343-4 | CAS-nr : 11113-50-1
Boric acid EG-nr : 233-139-2 | CAS-nr : 10043-35-3
-
-
18-jun-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)


Details
232-143-1
7789-09-5
18-jun-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-173-7
79-06-1
30-mar-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
204-118-5
115-96-8
13-jan-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
266-028-2
65996-93-2
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
215-693-7
1344-37-2
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
235-759-9
12656-85-8
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-846-0
7758-97-6
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-553-2
84-69-5
13-jan-2010
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
-
292-604-8
90640-82-7
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-278-5
91995-17-4
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
295-275-9
91995-15-2
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-603-2
90640-81-6
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
-
292-602-7
90640-80-5
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
204-450-0
121-14-2
13-jan-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
427-700-2
15606-95-8
28-okt-2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
234-190-3
10588-01-9, 7789-12-0
28-okt-2008
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
232-064-2
7784-40-9
28-okt-2008
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
and all major diastereoisomers identified
show/hide
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane EG-nr : 221-695-9 | CAS-nr : 3194-55-6
Hexabromocyclododecane EG-nr : 247-148-4 | CAS-nr : 25637-99-4
alpha-hexabromocyclododecane EG-nr : - | CAS-nr : 134237-50-6
beta-hexabromocyclododecane EG-nr : - | CAS-nr : 134237-51-7
gamma-hexabromocyclododecane EG-nr : - | CAS-nr : 134237-52-8
-
-
28-okt-2008
PBT (Article 57d)

Details
201-557-4
84-74-2
28-okt-2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
215-481-4
1327-53-3
28-okt-2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
215-116-9
1303-28-2
28-okt-2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-589-4
7646-79-9
28-okt-2008
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-268-0
56-35-9
28-okt-2008
PBT (Article 57d)
Details
204-211-0
117-81-7
28-okt-2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-622-7
85-68-7
28-okt-2008
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
204-371-1
120-12-7
28-okt-2008
PBT (Article 57d)
Details
287-476-5
85535-84-8
28-okt-2008
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-329-4
81-15-2
28-okt-2008
vPvB (Article 57e)
Details
202-974-4
101-77-9
28-okt-2008
Carcinogenic (Article 57a)
Details

Export search results to: