Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.
Filter the list
Datum för införande:

The List does not contain any Substances.
Beslut IUCLID-datauppsättning  
show/hide
4,4'-oxydianiline EG-nr : 202-977-0 | CAS-nr : 101-80-4
-
-
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
212-658-8
838-88-0
19-dec-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
ZOLDINE MS-PLUS
421-150-7
143860-04-2
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-445-0
106-94-5
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
284-032-2
84777-06-0
19-dec-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8
6786-83-0
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-959-2
101-61-1
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
401-750-5
17570-76-2
18-jun-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-842-0
75-12-7
18-jun-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
215-125-8
1303-86-2
18-jun-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
219-943-6
2580-56-5
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6
548-62-9
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-027-5
90-94-8
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2
561-41-1
18-jun-2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
423-400-0
59653-74-6
18-jun-2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
219-514-3
2451-62-9
18-jun-2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
203-977-3
112-49-2
18-jun-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-794-9
110-71-4
18-jun-2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium, silicon and zirconium are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm). c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
show/hide
Refractories, fibers, aluminosilicate EG-nr : - | CAS-nr : 142844-00-6
-
-
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
222-979-5
3687-31-8
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
234-329-8
11103-86-9
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
201-004-7
77-09-8
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
256-418-0
49663-84-5
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-826-4
127-19-5
19-dec-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
239-290-0
15245-44-0
19-dec-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
229-335-2
6477-64-1
19-dec-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
236-542-1
13424-46-9
19-dec-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
500-036-1
25214-70-4
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
246-356-2
24613-89-6
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
231-904-5
7778-44-1
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-212-6
117-82-8
19-dec-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
203-924-4
111-96-6
19-dec-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-901-9
7778-39-4
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
are fibres covered by index number 650-017-00-8 in Annex VI, part 3, table 3.1 of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, and fulfil the three following conditions: a) oxides of aluminium and silicon are the main components present (in the fibres) within variable concentration ranges b) fibres have a length weighted geometric mean diameter less two standard geometric errors of 6 or less micrometres (µm) c) alkaline oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) content less or equal to 18% by weight
show/hide
Refractories, fibers, aluminosilicate EG-nr : - | CAS-nr : 142844-00-6
-
-
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
205-426-2
140-66-9
19-dec-2011
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
201-963-1
90-04-0
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
202-918-9
101-14-4
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-458-1
107-06-2
19-dec-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
232-142-6
7789-06-2
20-jun-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
206-114-9
302-01-2, 7803-57-8
20-jun-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
203-839-2
111-15-9
20-jun-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
212-828-1
872-50-4
20-jun-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-084-6
68515-42-4
20-jun-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-158-1
71888-89-6
20-jun-2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-486-1
96-18-4
20-jun-2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-334-2
10124-43-3
15-dec-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
233-402-1
10141-05-6
15-dec-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-755-8
71-48-7
15-dec-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
208-169-4
513-79-1
15-dec-2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details

Export search results to: