Uppdrag

 

Echa är navet bland de tillsynsmyndigheter som genomför EU:s banbrytande kemikalielagstiftning som syftar till att främja människors hälsa och miljön samt dessutom att stärka innovationerna och konkurrenskraften.

Echa hjälper företag att följa lagstiftningen, främjar säker användning av kemikalier, ger information om kemikalier och behandlar kemikalier som inger betänkligheter.

Vision

Echa har för avsikt att bli världens ledande tillsynsmyndighet för kemikaliesäkerhet.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)