Seminarium för ackrediterade intressentorganisationer

Seminarier för ackrediterade intressentorganisationer är plattformar för strategiska diskussioner mellan oss och våra ackrediterade intressentorganisationer. Seminarierna ger våra ackrediterade intressentorganisationer möjlighet att bidra till våra verksamhetsplaner och framtida prioriteringar. Tema och ämnesområde för varje seminarium bestäms utifrån feedback från ackrediterade intressentorgansiationer och de prioriterade områden som Echa identifierat innan varje seminarium.
 
Det årliga seminariet är öppet för samtliga ackrediterade intressentorganisationer. 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)