Öka medvetenheten i de viktigaste länderna utanför EU

 

Image

Europeiska kemikaliemyndigheten får regelbundet förfrågningar från myndigheter och näringsliv utanför EU om att ta emot gruppbesök och att hålla föredrag för att förklara EU-lagstiftningen och kemikaliemyndighetens arbete i anslutning till denna. Kemikaliemyndigheten gör ett noga genomtänkt val när det gäller att ta emot besöksgrupper och är ännu mer nogräknad i fråga om att hålla föredrag i tredjeländer. Eftersom nästan en femtedel av Reach-registranterna är ombud är det viktigt att nå ut till företag utanför EU:s gränser. Dessutom har kemikaliemyndigheten nytta av externa kontakter för att förstå de frågor som är problematiska för företag utanför EU och för vilka det bör tas fram frågor och svar eller annat stödmaterial.

Europeiska kemikaliemyndigheten prioriterar myndigheter i länder som ser över sin kemikalielagstiftning och evenemang där det finns möjlighet att nå ut till en stor och relevant målgrupp. Föredrag hålls i kemikaliemyndighetens lokaler i Helsingfors, vid arrangemang i tredjeländer och ibland via videolänk.

Slutligen bör nämnas att de flesta av Europeiska kemikaliemyndighetens verksamheter är av internationell betydelse. Användare i hela världen kan dra nytta av den omfattande information som är tillgänglig på kemikaliemyndighetens webbplats. Detta gäller särskilt spridning av information om kemikalier (klassificerings- och märkningsregister samt uppgifter om registrerade ämnen), ingående upplysningar som lämnas via en mängd webbinarier samt på kemikaliemyndighetens branschdagar. Många av Europeiska kemikaliemyndighetens publikationer är tillgängliga på 23 språk.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)