23/03/2017 - Press release

Data on 15 000 chemicals now available to use

Key information on around 15 000 chemicals can now be downloaded and used. Researchers, regulatory authorities and businesses can use it – not least to improve the safe use of chemicals, enable innovation and help avoid the unnecessary testing of chemicals on animals.

Innehållspresentatör

Offentliga samråd

REACH

Tillståndsansökningar

Startdatum: 08/02/2017 Tidsfrist: 05/04/2017
Samråd: 4

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Startdatum: 25/01/2017 Tidsfrist: 19/04/2017
Ämnen: 2

Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Startdatum: 09/03/2017 Tidsfrist: 24/04/2017
Ämnen: 2

Rekommendation för uppförande i tillståndsförteckningen

Startdatum: 02/03/2017 Tidsfrist: 02/06/2017
Ämnen: 7

Begränsningar

Startdatum: 15/06/2016 Tidsfrist: 22/05/2017
Samråd om SEAC:s utkast till yttrande: 2
Startdatum: 22/03/2017 Tidsfrist: 22/09/2017
Begränsningsförslag: 2

Testningsförslag

Startdatum: 08/02/2017 Tidsfrist: 27/03/2017
Testningsförslag: 2
Startdatum: 10/03/2017 Tidsfrist: 25/04/2017
Testningsförslag: 12

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning

Startdatum: 06/02/2017 Tidsfrist: 23/03/2017
CLH-förslag: 1
Startdatum: 21/02/2017 Tidsfrist: 07/04/2017
CLH-förslag: 3
Startdatum: 14/03/2017 Tidsfrist: 28/04/2017
CLH-förslag: 8

BPR

Potentiella kandidatämnen för substitution

Startdatum: 10/02/2017 Tidsfrist: 10/04/2017
Verksamma ämnen: 5

RSS (Öppnar nytt fönster)


Innehållspresentatör