16/02/2017 - News item

February Newsletter online

This year’s first issue of the ECHA Newsletter explains what is being done to make sure that registrations are up to the expected standard and tells how the QSAR Toolbox and read-across can help you in preparing your registration.

Innehållspresentatör

Offentliga samråd

REACH

Tillståndsansökningar

Startdatum: 08/02/2017 Tidsfrist: 05/04/2017
Samråd: 4

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Startdatum: 25/01/2017 Tidsfrist: 19/04/2017
Ämnen: 2

Testningsförslag

Startdatum: 08/02/2017 Tidsfrist: 27/03/2017
Testningsförslag: 2

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning

Startdatum: 10/01/2017 Tidsfrist: 24/02/2017
CLH-förslag: 2
Startdatum: 06/02/2017 Tidsfrist: 23/03/2017
CLH-förslag: 1
Startdatum: 21/02/2017 Tidsfrist: 07/04/2017
CLH-förslag: 3

BPR

Potentiella kandidatämnen för substitution

Startdatum: 10/02/2017 Tidsfrist: 10/04/2017
Verksamma ämnen: 5

RSS (Öppnar nytt fönster)


Innehållspresentatör