Skip to Content
Skip to Content

Omejitev

Omejitve so inštrument za zaščito zdravja ljudi in okolja pred nesprejemljivimi tveganji, ki jih pomenijo kemikalije. Z omejitvami se običajno omeji ali prepove proizvodnja, dajanje na trg (vključno z uvažanjem) ali uporaba snovi, lahko pa se tudi naložijo ustrezni pogoji, kot so zahteve po tehničnih ukrepih ali posebnih oznakah.

Omejitev lahko velja za katero koli samostojno snov ali snov v mešanici ali izdelku, vključno s tistimi, za katere ni potrebna registracija, kot so snovi, ki se proizvajajo ali uvažajo v količinah pod eno tono letno, ali nekateri polimeri.

Izolirani intermediati na kraju samem, snovi, ki se uporabljajo v znanstvenih raziskavah in razvoju, in snovi, ki pomenijo tveganje za zdravje ljudi le pri uporabi v kozmetičnih izdelkih, so izvzete iz snovi, za katere velja omejitev v skladu z uredbo REACH.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live1