Varno uporabljajte kemikalije pri delu

Varna uporaba kemikalij na vašem delovnem mestu je ključna za vaše zdravje in dobro počutje. Zakonodaja o kemikalijah EU, znana kot uredba REACH, uredba CLP in Uredba o biocidnih proizvodih, vam je pri tem lahko v pomoč.

Zakonodaja določa, da morate biti seznanjeni z informacijami, ki vam lahko pomagajo odgovoriti na naslednje pomembno vprašanje: kako nevarne so kemikalije in izdelki, s katerimi delam, in kako jih lahko varno uporabljam?

Za nevarne snovi morajo dobavitelji vključiti več informacij v varnostne liste in na etikete. Vaš delodajalec mora v skladu s temi informacijami izvajati ukrepe za obvladovanje tveganja in tako zagotoviti varno uporabo kemikalij na vašem delovnem mestu.

Te zakonodajne zahteve v enaki meri veljajo za vsa podjetja, ne glede na to, v kateri državi EU imajo sedež, ali če kemikalije proizvajajo, uvažajo ali uporabljajo.

Ta zakonodaja je omogočila:

  • Novo znanje o nevarnostih, izpostavljenosti in tveganjih v zvezi s kemikalijami ter ukrepih, kako jih nadzorovati. 
  • Izboljšano komunikacijo med uporabniki in dobavitelji.
  • Povečan nadzor nad snovmi, ki vzbujajo zaskrbljenost, omejevanje njihove uporabe ali popoln umik teh snovi z evropskega trga ter zamenjava teh snovi z varnejšimi alternativami.

Glavni cilj je zmanjšati izpostavljenost nevarnim kemikalijam ter pomagati preprečevati bolezni, poškodbe in nezgode.

„Od samega začetka smo podpirali uredbo REACH in verjamemo, da izboljšuje delovna okolja," je dejal Tony Musu iz Evropske konfederacije sindikatov, ki kot predstavnik delavcev podrobno spremlja delo agencije ECHA.

Tudi vi imate lahko dejavno vlogo.

Uporabite spletišče agencije ECHA kot vir informacij in pridobljeno znanje uporabite na delovnem mestu.

Categories Display