Informacije, ki so potrebne za registracijo

Zahteve po informacijah iz uredbe REACH so odvisne od količine in uporabe vaše snovi. Če nimate vseh potrebnih podatkov, se lahko pogajate za dostop do posameznih študij ali vseh podatkov, ki so jih obstoječi registracijski zavezanci že predložili.

  • Plačati morate le za podatke, ki jih dejansko potrebujete za registracijo.
  • Ustreznost in kakovost podatkov, do katerih dobite dostop, morate kritično oceniti.
  • Čeprav uredba REACH določa, da je treba izvesti testiranje na živalih, vam za izpolnitev zahtev po informacijah ni vedno treba predložiti rezultatov testiranja na vretenčarjih. Še vedno lahko uporabite alternativne metode oziroma prilagodite  določene zahteve po informacijah (ali od njih odstopate), če je to znanstveno utemeljeno. To velja celo v primeru, če so obstoječi registracijski zavezanci testiranje na vretenčarjih že opravili in predložili.
  • Zahteve po standardnih informacijah so tiste minimalne zahteve za izpolnjevanje obveznosti v zvezi z registracijo iz uredbe REACH, ki so navedene v spodnji preglednici. Če je vaša snov intermediat pod strogo nadzorovanimi pogoji, morate navesti samo informacije, ki so vam že na voljo.

Zahteve po informacijah so se spremenile pred skrajnim rokom za registracijo leta 2018. Če informacij ni več treba zagotoviti, se vam zanje ni treba pogajati o delitvi stroškov s soudeleženimi registracijskimi zavezanci (tudi če so obstoječi registracijski zavezanci podatke že pridobili in predložili).
 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)