Skip to Content
Skip to Content

Spori glede souporabe podatkov v praksi

Zahtevki za začetek postopka za reševanje spora so lahko povezani s souporabo podatkov ali dostopom do skupne predložitve, najpogosteje pa z obojim. V vseh primerih agencija ECHA zagotavlja uporabo enakih načel in postopkov.

Vložitev zahtevka za začetek postopka za reševanje spora se uporablja zgolj kot skrajna možnost, kadar vaša pogajanja niso bila uspešna. Agencija ECHA oceni, ali sta obe strani storili vse za dosego pravičnega, preglednega in nediskriminatornega sporazuma. Odločitev bo odvisna od prizadevanj obeh strani. Pred vložitvijo zahtevka za začetek postopka za reševanje spora je treba zato zagotoviti, da ste storili vse za dosego sporazuma.

Postopek za reševanje spora poteka v skladu z določenimi fazami in roki. Vodi se lahko brez pravne podpore in je brezplačen.

Izid tega postopka vpleteni strani nikoli ne more zadovoljiti tako, kot ju lahko zadovolji sporazumna rešitev. Svetujemo vam, da si še naprej prizadevate za dosego sporazumne rešitve, ki bo zadovoljila obe strani, čeprav ste že začeli postopek za reševanje spora (ali ste celo že prejeli odločitev agencije ECHA).

Faza 1: Zbiranje dokazil

Agencija ECHA vaš spor oceni na podlagi dokumentarnih dokazil o prizadevanjih med pogajanji. Zato morate evidentirati in zbrati vsa sporočila, ki so bila izmenjana z drugo stranjo, na primer v obliki datoteke ZIP ali PDF.

Ni vam treba predložiti nobenih dodatnih informacij (npr. notranjih sporočil, dokumentov ali izračunov, ki med pogajanji niso bili izmenjani), pojasnil ali pravnih ugotovitev.

 

Faza 2: Zahtevek za začetek postopka za reševanje spora vložite prek spletnega obrazca

Glede na to, ali ste snov predregistrirali ali pa ste zanjo predložili poizvedbo, sta za predložitev zahtevka za reševanje spora na voljo dva obrazca,

ki sta na voljo spodaj.

Faza 3: Vaš zahtevek oceni agencija ECHA

Če agencija ugotovi, da je vaš zahtevek utemeljen, od druge strani zahteva, da v 10 delovnih dneh predloži dokumentarna dokazila v zvezi s pogajanji.

Agencija ECHA postopek ocenjevanja spora začne, potem ko dokumentarna dokazila predloži druga stran (ali po preteku roka 10 delovnih dni).

Glede na dokumentirano komunikacijo med stranema agencija odloči, ali je bilo storjeno vse za dosego sporazuma.

Faza 4: Agencija ECHA izda odločbo

Možnih je več rezultatov:

  • Večina sporov je povezanih tako z dostopom do podatkov kot z dostopom do skupne predložitve; če agencija ECHA ugotovi, da ste storili vse, kar je bilo možno, druga stran pa ne, bo izdala odločbo, s katero vam dovoli sklicevanje na podatke. Prejeli boste tudi kopijo grobih povzetkov študij iz obstoječe registracije. Agencija ECHA vam bo poleg tega omogočila dostop do skupne predložitve z žetonom. Žeton je geslo, s katerim lahko registrirate svoje izvzetje iz obstoječe skupne predložitve.
  • V zvezi s spori, povezanimi z dostopom do skupne predložitve, velja naslednje: če agencija ECHA ugotovi, da ste storili vse, kar je bilo možno, druga stran pa ne, vam bo omogočila dostop do skupne predložitve z žetonom. Žeton je geslo, s katerim lahko registrirate svoje izvzetje iz obstoječe skupne predložitve.
  • V zvezi s spori, povezanimi s podatki, velja naslednje: če agencija ECHA ugotovi, da ste storili vse, kar je bilo možno, druga stran pa ne, bo izdala odločbo, s katero vam dovoli sklicevanje na podatke. Prejeli boste tudi kopijo grobih povzetkov študij iz obstoječe registracije. Spor v zvezi s podatki je mogoč tudi, če ti še niso bili predloženi. V tem primeru vam bo agencija ECHA dovolila, da nadaljujete registracijo brez spornih podatkov, na voljo pa vam bo tudi sorazmerno veliko časa, da boste lahko pripravili in predložili podatke, ki niso zajeti v dovoljenju za sklicevanje (npr. študije, ki ne vključujejo vretenčarjev).
  • Če agencija ECHA ugotovi, da niste storili vsega za dosego sporazuma, vam ne bo dovolila sklicevanja na zahtevane podatke ali dostopa do skupne predložitve. V tem primeru boste morali nadaljevati pogajanja z drugo stranjo.
Faza 5: Predložite svojo registracijo

Preden lahko predložite svojo registracijsko dokumentacijo, morate najprej doseči sporazum z drugo stranjo ali prejeti odločbo agencije ECHA, s katero vam ta dovoljuje sklicevanje na podatke in/ali dostop do skupne predložitve.

Vložite zahtevek za začetek postopka za reševanje spora

Postopek za reševanje spora je odvisen od tega, ali ste snov predregistrirali ali pa zanjo predložili poizvedbo.

Izpolnite obrazec za predložitev zahtevka za reševanje spora pri agenciji ECHA:

Spori glede souporabe podatkov v praksi

Če ste snov predregistrirali:

Slika

Vaša predregistracijska številka je
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000),
vaš rok za registracijo pa je 31. maj 2018.

Izpolnite obrazec

 

Če ste za snov predložili poizvedbo:

Slika

Vaša številka poizvedbe je (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Izpolnite obrazec

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live1