Katere informacije potrebujete?

Najmanjše zahteve po podatkih za registracijo snovi so določene v Prilogah VI–X k uredbi REACH. Pravne zahteve (zahteve po standardnih informacijah) so kumulativne in odvisne od količine snovi, ki jo proizvedete ali uvozite. Za vsako posamezno snov se bodo natančne zahteve po informacijah razlikovale glede na količino, uporabo in izpostavljenost ter lastnosti snovi.

Te informacije predložite v registracijski dokumentaciji, ki jo morajo skupaj pripraviti vsa podjetja, ki želijo registrirati isto snov. Vaša registracijska dokumentacija mora temeljiti na zanesljivih rezultatih testiranj ali informacijah, pridobljenih z drugimi sredstvi, če jih je mogoče znanstveno utemeljiti.  Zaradi narave vaše snovi se lahko nekatere zahteve po informacijah prilagodijo.

Podrobna posebna navodila za izpolnjevanje teh zahtev po informacijah so navedena v ustreznih podpoglavjih Smernic o zahtevah po informacijah in oceni kemijske varnosti, poglavje R.7.

Nove študije za izpolnitev zahtev po informacijah, opredeljenih v Prilogah IX in X, se v fazi registracije ne izvajajo. Namesto tega boste morali pripraviti predlog za testiranje, ga vključiti v registracijsko dokumentacijo in ga predložiti agenciji ECHA.

Za skupni del registracijske dokumentacije potrebujete tri glavne vrste informacij:

  1. fizikalne in kemijske lastnosti snovi,
  2. okoljske lastnosti snovi,
  3. lastnosti snovi v zvezi z zdravjem ljudi.

Pri soudeleženem registracijskem zavezancu preverite, katere informacije so že na voljo in katere morate še pridobiti ali pripraviti. Oceniti morate kakovost informacij o nevarnostih. Kljub obveznosti skupne predložitve je vsak registracijski zavezanec posamično odgovoren za podatke, na katere se sklicuje pri registraciji.

Obseg zahtevanih informacij je odvisen od največje količine, ki jo je treba zajeti v skupni predložitvi. Izmenjava podatkov in skupna predložitev sta namenjeni delitvi dejanskih stroškov med vsemi soudeleženimi registracijskimi zavezanci, ki podatke potrebujejo.

Nekaterih testiranj glede na lastnosti snovi in razpoložljive informacije ni mogoče ali ni treba izvesti. Ti primeri se imenujejo „prilagoditve“ (Priloga XI k uredbi REACH).  

Poleg tega morate v svoj posamični del dokumentacije vključiti podatke posamezne družbe o:

  • identifikaciji snovi (sestavine, nečistoče, aditivi),
  • uporabi in pogojih uporabe snovi za njen celotni življenjski cikel (od proizvodnje do odstranitve).

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)