Ustanovite nov forum za izmenjavo informacij o snoveh

Za vsako snov, v zvezi s katero ste opravili predregistracijo, je bila v sistemu REACH-IT oblikovana stran predhodnega foruma SIEF. Na njej boste našli kontaktne podatke drugih podjetij, ki so opravila predregistracijo z enakim identifikatorjem snovi (npr. številko ES).

Navezati morate stike z njimi ter se pozanimati, kdo bo opravil registracijo in ali so vaše snovi enake.

Ko ugotovite, da imate enako snov, ste oblikovali forum za izmenjavo informacij o snoveh (SIEF). To je posebna oblika sodelovanja za registracijo na podlagi uredbe REACH, ki ga organizirajo soudeleženi registracijski zavezanci in je običajno urejeno s sporazumom.

V okviru foruma SIEF si boste s soudeleženimi registracijskimi zavezanci izmenjevali podatke, ki jih imate o snovi, delili stroške in pripravili skupno registracijo.

V spodnjih korakih je pojasnjena pot od predregistracije do priprav za oblikovanje novega foruma SIEF.

 

1. Prijavite se v sistem REACH‑IT

REACH‑IT je informacijsko orodje, ki ga morate uporabljati za predložitev informacij agenciji ECHA, vključno s predregistracijami in registracijami.

Do sistema REACH-IT lahko dostopate z domače strani agencije ECHA. Prijavite se s svojo identifikacijsko številko uporabnika in geslom. Če še niste uporabnik, se lahko registrirate.

2. Poiščite in preverite svojo predregistracijsko dokumentacijo

Svoje predregistracije lahko najdete z uporabo možnosti „Menu (Meni) > Search (Išči) > Pre-registrations and pre-SIEFs (Predregistracije in predhodni forumi SIEF)“ v sistemu REACH-IT. 

Preverite, ali ste opravili predregistracijo za vsako snov, ki jo morate registrirati. Če rok za predregistracijo zamudite, preberite spodnja vprašanja in odgovore, da izveste, kako ukrepati.

Ne pozabite, da predregistracija ni samo izhodišče za vzpostavitev stika s soudeleženimi registracijskimi zavezanci, temveč vam daje tudi pravico, da do roka za registracijo na evropskem trgu delujete brez registracije.

3. Preverite svoje kontaktne podatke v predregistracijski dokumentaciji

Ker se morate prijaviti skupaj, morajo biti vaši kontaktni podatki posodobljeni, da lahko vaši soudeleženi registracijski zavezanci stopijo v stik z vami.

Vsaka predregistracija vsebuje kontaktne podatke, običajno o osebi v vašem podjetju ali zastopniku tretje strani. Ti kontaktni podatki (ime in elektronska pošta) so na strani predhodnega foruma SIEF v sistemu REACH-IT na voljo vsem, ki so predregistrirali snov.

Odločite se, ali želite ohraniti sedanje kontaktne podatke iz predregistracijske dokumentacije ali pa jih spremeniti, in preverite, ali so kontaktni podatki posodobljeni za vsako snov, ki jo nameravate registrirati.

4. Na strani predhodnega foruma SIEF dostopajte do kontaktnih podatkov soudeleženih registracijskih zavezancev

Do kontaktnih podatkov drugih podjetij, ki so opravila predregistracijo vaše snovi, lahko dostopate prek orodja REACH-IT. Pojdite v „Menu (Meni) > Search (Išči) > Pre-registrations and pre-SIEFs (Predregistracije in predhodni forumi SIEF)“ v meniju sistema REACH-IT. Prenesete lahko tudi celoten seznam.

Zunaj sistema REACH-IT boste morali stik s soudeleženimi registracijskimi zavezanci vzpostaviti po elektronski pošti. Registracije ne bodo opravila vsa podjetja, ki so navedena na strani predhodnega foruma SIEF (npr. zaradi sprememb portfelja ali strategije podjetja), stopnja odzivanja pa je lahko nizka.

5. Bodite dejavni pri vzpostavljanju sodelovanja

Če želite registrirati svojo snov, morate biti dejavni. Načinov je več:

 • Aktivirajte soudeležene registracijske zavezance
  Če je snov ključna za vaše poslovanje, prevzemite pobudo in začnite razprave. Tako lahko poskrbite, da bo snov registrirana do roka. 

  Svojo pripravljenost za začetek oblikovanja foruma SIEF lahko pokažete s klikom gumba „Become facilitator“ (Postanite spodbujevalec) v sistemu REACH‑IT.

  Kot spodbujevalec lahko na strani predhodnega foruma SIEF navedete, kako želite začeti razprave. Najverjetneje boste morali organizirati nekaj srečanj ali spletnih konferenc.
 • Odgovarjajte soudeleženim registracijskim zavezancem Če ne prevzemate pobude, potem odgovorite, kadar se na vas obrne spodbujevalec oblikovanja foruma SIEF ali soudeleženi registracijski zavezanec – tudi če se še niste odločili, ali boste snov registrirali ali ne.
 • Spremljajte svoje snovi
  Morda v zvezi z nekaterimi snovmi nihče ne bo dal pobude za sodelovanje. V tem primeru morate sami stopiti v stik s soudeleženimi registracijskimi zavezanci in se pozanimati, ali boste edini registracijski zavezanec za to snov. Če boste, si morate vzeti dovolj časa za pripravo registracije.
6. S soudeleženimi registracijskimi zavezanci opredelite identičnost snovi

Da lahko ugotovite identičnost snovi, morajo vsi soudeleženi registracijski zavezanci opredeliti ime svoje snovi v skladu s Smernicami za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP (glej tudi korak 1: Poučite se o svojem portfelju).

Če je ime enako, se šteje, da so snovi enake.

Če imate pomisleke glede zaupnih poslovnih informacij, kadar razpravljate o identičnosti snovi, preberite spodnja vprašanja in odgovore.

Ko dosežete soglasje, da so vaše snovi enake, je oblikovan forum SIEF. Zdaj lahko začnete sodelovati ter tako souporabljate podatke in se skupaj registrirate (glej korak 3: Uskladite se s svojimi soudeleženimi registracijskimi zavezanci).

Udeleženci foruma SIEF morajo skupaj uporabljati načela Smernic za identifikacijo in poimenovanje snovi na podlagi uredb REACH in CLP, da opredelijo meje snovi v skladu s podatki, ki jih bodo skupaj predložili. To je poznano kot profil identitete snovi, ki ga je treba sporočiti v registracijski dokumentaciji glavnega registracijskega zavezanca. Smernice za profil identitete snovi so vključene v Dodatek III k Smernicam za identifikacijo in poimenovanje snovi v skladu z uredbama REACH in CLP.

7. Seznanite se z vlogama in dejavnostmi v okviru foruma SIEF

V okviru foruma SIEF je mogoče opravljati dve formalno ločeni vlogi: vlogo glavnega registracijskega zavezanca in vlogo registracijskega zavezanca člana, če člani sploh so. Vendar so vsi soudeleženi registracijski zavezanci odgovorni za razpored in napredek dela, vsebino skupnih delov registracije in vsebino svojih delov registracije.

Člani foruma SIEF izberejo glavnega registracijskega zavezanca.  Najprej mora glavni registracijski zavezanec predložiti skupno registracijo prek sistema REACH-IT, šele nato lahko člani predložijo svoje registracijske dokumentacije. Poleg tega mora članom razdeliti številke varnostnega žetona, da se lahko pridružijo skupni registraciji (glej korak 6: Predložite svojo registracijsko dokumentacijo).

V zvezi z vsemi drugimi nalogami se morate s soudeleženimi registracijskimi zavezanci odločiti, kako boste sodelovali. V praksi to pomeni sprejetje odločitve, kdo dela kaj in ali se bodo nekatere naloge oddale v zunanje izvajanje. Dogovor je običajno dokumentiran, na primer v sporazumu o forumu SIEF ali konzorcijskem sporazumu.

Sporazum mora zajemati različne dejavnosti, ki jih morajo člani foruma SIEF izvajati, da bi opravili registracijo (glej korake 3, 4, 5 in 6) in jo redno posodabljali (glej korak 7). Te dejavnosti vključujejo na primer naslednje upravne, tehnične in vsebinske dejavnosti:

 • upravljanje foruma SIEF: določitev kontaktnih točk za komunikacijo v okviru foruma SIEF in zunaj njega, organizacija načina obravnave računov in plačil, razvoj sistemov za povračilo stroškov in vodenje evidenc;
 • pripravo vsebine dokumentacije: zbiranje obstoječih podatkov, ustvarjanje novih podatkov, razpravljanje o kakovosti podatkov, dogovarjanje o tem, kateri podatki se bodo predložili skupaj, pogajanja o stroških souporabe podatkov, izvajanje ocen kemijske varnosti, izpeljava razvrstitve in priprava poročila o kemijski varnosti;
 • pripravo dokumentacije IUCLID in njeno predložitev: oblikovanje skupne registracijske dokumentacije v programu IUCLID, predložitev dokumentacije agenciji ECHA ter spremljanje računa in sporočil v sistemu REACH-IT.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)