Kako lahko ustvarite svojo registracijsko dokumentacijo na portalu REACH-IT

Če ste včlanjeni registracijski zavezanec in se strinjate z informacijami, ki jih je v vašem imenu predložil glavni registracijski zavezanec, lahko svojo registracijsko dokumentacijo v celoti pripravite na portalu REACH-IT. V tem primeru vam programa IUCLID ni treba namestiti.

Za uporabo te možnosti se morate prijaviti na portalu REACH-IT. Na domači strani portala REACH-IT pod zavihkom Predloži dokumentacijo izberite možnost Pripravi na spletnem portalu REACH-IT.

Najprej morate izbrati skupno predložitev, ki se ji želite pridružiti pri registraciji svoje snovi.

Nato vas bo čarovnik za pripravo dokumentacije na portalu REACH-IT vodil skozi postopek in polja, ki jih morate izpolniti. Vpisati morate:

  • identiteto in sestavo snovi;
  • razvrstitev in označitev (če se razlikujeta od razvrstitve in označitve glavnega registracijskega zavezanca);
  • ocenjene količine, lokacije, uporabe snovi;
  • smernice za varno uporabo kemikalije ali poročilo o kemijski varnosti, če se ne opirate na informacije, ki jih je predložil glavni registracijski zavezanec, in želite predložiti svoje;
  • povzetek ocene lastnosti PBT (obstojno, se kopiči v organizmih in strupeno) vendar samo v primeru, če predložite svoje poročilo o kemijski varnosti;
  • osnovne upravne informacije o svojem podjetju.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)