Orodje QSAR

Toolbox je programska aplikacija, namenjena vladam, kemijski industriji in drugim interesnim skupinam za zapolnitev podatkovne vrzeli o (eko)toksičnosti, saj so ti podatki potrebni za ocenjevanje nevarnosti kemikalij. Toolbox združuje informacije in orodja iz različnih virov v logični potek dela. Zanj je bistveno, da se kemikalije uvrstijo v kategorije.

Glavne funkcije orodja Toolbox

  1. Prepoznavanje bistvenih strukturnih lastnosti in morebitnih mehanizmov ali načinov reagiranja ciljne kemikalije.
  2. Prepoznavanje drugih kemikalij, ki imajo enake strukturne lastnosti in/ali mehanizme ter načine reagiranja.
  3. Uporaba obstoječih testnih podatkov za zapolnjevanje podatkovnih vrzeli.

 

Opisni primeri uporabe orodja OECD QSAR Toolbox

Image
Z opisnimi primeri se spodbuja uporaba orodja OECD QSAR Toolbox, ki je predvidena za leto 2018. Del 1 uvodno ponuja informacije o ozadju orodja OECD QSAR Toolbox ter nekaj splošnih opomb. Del 2 vsebuje študije primerov izbranih snovi.