Zaključki evalvacije dokumentacije

V skladu s členom 54 uredbe REACH mora agencija ECHA vsako leto do 28. februarja objaviti poročilo o napredku, ki ga je dosegla v prejšnjem koledarskem letu na področju evalvacije. Od agencije se še zlasti pričakuje, da v ta poročila vključi priporočila morebitnim registracijskim zavezancem, naj še izboljšajo kakovost prihodnjih registracijskih dokumentacij. Podobni praktični nasveti so na voljo tudi v povezanih praktičnih vodnikih in objavljenih nazornih primerih najboljših pristopov.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)