Računalniško pregledovanje dokumentacije

Agencija ECHA izvaja ukrepe za izboljšanje kakovosti informacij v registracijskih dokumentacijah za izpolnitev prvega strateškega cilja „zagotovitev čim večje razpoložljivosti visokokakovostnih podatkov za varno proizvodnjo in uporabo kemikalij". V okviru teh dejavnosti je agencija ECHA uporabila izkušnje, pridobljene pri evalvaciji registracijskih dokumentacij, in prevedla pogoste pomanjkljivosti v računalniške algoritme, ki jih je mogoče uporabiti za pregled celotne zbirke podatkov. Tako ima boljši pregled nad kakovostjo podatkov o registraciji in lahko ugotovljena nedoslednosti obravnava na bolj učinkovit način.

O rezultatih prvotnih pregledov so registracijski zavezanci obveščeni z neformalnim pismom, ki vključuje tudi nasvete, kako odpraviti morebitne nedoslednosti. Agencija od podjetij pričakuje, da bodo ta pisma vzela resno in posodobila svoje registracije v skladu z izpostavljenimi točkami, ter to znanje uporabila, da prepreči ponavljanje težav v nadaljnjih predložitvah. S temi pismi imajo podjetja priložnost, da dopolnijo svoje dokumentacije, preden agencija ECHA prične z izvajanjem pravno zavezujočih ukrepov, kot so preverjanja skladnosti.

Intermediati

V skladu z uredbo REACH je dovoljeno, da se intermediati, ki so proizvedeni in se uporabljajo pod strogo nadzorovanimi pogoji, registrirajo z zmanjšanim obsegom informacij o lastnostih in brez poročila o kemijski varnosti. Snovi, registrirane kot intermediati, ki ne izpolnjujejo opredelitve intermediatov in/ali strogo nadzorovanih pogojev ter za katere registracijska dokumentacije ne vključuje informacij o nevarnostih in tveganjih, lahko škodljivo vplivajo na izpostavljene delavce, potrošnike ali okolje. Zato agencija ECHA dejavno preverja skladnost te vrste dokumentacij.

 

Supporting material

Identifikacija snovi

Pravilna in dosledna identifikacija snovi (SID) je osnova za vse postopke v skladu z uredbo REACH. Obveznost registracijskih zavezancev je, da predložijo podrobne opredelitve identitete snovi, ki jo proizvajajo ali uvažajo; ta obveznost ne more biti v celoti naložena vodji skupne predložitve na forumu za izmenjavo informacij o snoveh (SIEF).

Letna poročila o napredku v zvezi z evalvacijami v skladu z uredbo REACH kažejo, da je identifikacija snovi ena najpogostejših pomanjkljivosti v registracijah, predloženih agenciji. Agencija ECHA je zato izvedla informacijsko-tehnološki pregled, osredotočen na podatke, ki se zahtevajo za identifikacijo snovi v vseh registracijah v skladu z uredbo REACH.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)