Ugotovite svoje obveznosti

V skladu z uredbo REACH imate lahko posebne obveznosti za vsako posamezno snov, ki jo proizvajate, uvažate ali uporabljate. Vaše obveznosti so odvisne od vaše vloge v dobavni verigi za posamezno snov.

Tudi pri zmeseh ali izdelkih se večina obveznosti iz uredbe REACH nanaša na snovi, ki jih te zmesi in izdelki vsebujejo.

Če je vaša snov ali zmes razvrščena kot nevarna, boste morali zagotoviti skladnost tudi z določbami uredbe CLP.

Kaj je Navigator?

Navigator je interaktivno orodje, ki vam lahko pomaga:

  • pojasniti vašo vlogo v dobavni verigi;
  • opredeliti vaše obveznosti za posamezne snovi;
  • poiskati ustrezne smernice, priročnike, zakonodajo in povezave do drugih virov informacij, ki vam lahko pomagajo izpolniti obveznosti.

Seja Navigatorja se nanaša na posamezno snov.

Če formulirate ali uporabljate zmesi oziroma rokujete z njimi, morate pred uporabo Navigatorja najprej opredeliti snovi, ki jih te zmesi vsebujejo.

Če ste izdelovalec, uvoznik ali dobavitelj izdelkov in niste prepričani, za katere snovi morate uporabljati Navigator, za začetek kliknite spodnjo povezavo „Informacije za izdelovalca, uvoznika ali dobavitelja izdelkov".

Navigator bo prikazal seznam obveznosti za določeno snov na podlagi vaših odgovorov na vrsto vprašanj, npr. ali proizvajate ali uvažate snov, v kakšni količini, za katero uporabo, ali je snov razvrščena kot nevarna itd. Med sejo Navigatorja je za vsako od teh vprašanj na voljo razlaga, ki služi kot pomoč pri izbiri odgovora izmed razpoložljivih možnosti.

Orodje vas bo vodilo po posameznih korakih ter vam pomagalo opredeliti morebitne obveznosti v skladu z uredbama REACH in CLP za vašo posebno snov in vam zagotovilo ustrezno podporo pri izpolnjevanju teh obveznosti. Vendar Navigator daje samo splošne nasvete in ne rešuje posebnih težav (npr. ne daje priporočil, kako je treba posamezno snov razvrstiti v skladu z uredbo CLP).

 

Uporaba Navigatorja

Ustrezne smernice na generičnem seznamu obveznosti v skladu z uredbama REACH in CLP

„Generični seznam obveznosti" vsebuje vse morebitne obveznosti, ki jih vsebuje orodje, in povezavo do smernice o izpolnjevanju teh obveznosti. Če že veste, katere obveznosti se nanašajo na vas, lahko takoj kliknete ta seznam in pridobite ustrezno smernico.

O Navigatorju


Kako uporabljati Navigator?

Navigator vam bo zastavil vrsto vprašanj v zvezi z vašo snovjo. Nanje morate odgovoriti pravilno, sicer bo Navigator prikazal nepravilen seznam obveznosti. Zato je ključnega pomena, da skrbno preberete razlago pod posameznim vprašanjem, preden nanj odgovorite.

V nekaterih težavnih primerih utegne biti težko odgovoriti na vprašanje. Če vam navodila v takem primeru ne nudijo dovolj informacij, se posvetujte s strokovnjakom.

Zaporedje vprašanj je odvisno od odgovorov na predhodna vprašanja.

Seja Navigatorja ni vedno enaka za vse snovi: zastavljena vam bodo samo vprašanja, ki ustrezajo posameznemu primeru, in sicer na podlagi odgovorov, ki jih navedete v posameznem koraku.

 

Kaj potrebujem pred zagonom seje?

Pred uporabo Navigatorja opredelite vse snovi, s katerimi rokujete, ali izbor snovi, za katere želite zagnati sejo Navigatorja. Navigator morate uporabiti za vsako snov posebej, saj se lahko vprašanja razlikujejo glede na snov (uredba REACH se uporablja za vse snovi samostojno, v zmesi ali v izdelku).

Če proizvajate, uvažate ali uporabljate različne snovi na enak način, bodo vaši odgovori na vprašanja najverjetneje podobni. Če v tem primeru zaženete različne seje Navigatorja, boste za te snovi dobili enak seznam obveznosti.

 

Katere funkcije omogočajo prilagoditev orodja?

  • Moji komentarji

Pri vsakem vprašanju lahko dodate svoje komentarje. Ti komentarji so samo za vašo evidenco (npr. utemeljitev odgovora, komentarji sodelavcu) in jih orodje pri določanju obveznosti uporabnika ne upošteva.

Če želite dodati komentar, kliknite gumb „Moji komentarji". Ti komentarji se bodo shranili v „Zgodovino" vaše seje.

  • Zgodovina

S pritiskom gumba „Zgodovina" si lahko ogledate vsa vprašanja, ki so vam bila postavljena, vaše odgovore nanje, vaše komentarje k posameznim vprašanjem ter obveznosti, ki jih za te okoliščine predvidevata uredbi REACH in CLP.

Lahko si ogledate samo eno ali več teh tem, in sicer v obliki preglednice ali seznama.

Seja ni končana, dokler ne odgovorite na vsa vprašanja. „Zgodovina" nedokončane seje bo prikazana na zaslonu pod naslovom „Začasna zgodovina".

Zgodovina bo ostala shranjena 30 dni, vključno s podrobnostmi o nedokončani seji.Če želite, da ostane vsebina seje shranjena dalj časa, si lahko pomagate s funkcijami brskalnika (npr. „Datoteka, Shrani kot ..." ali z drugo ustrezno funkcijo, odvisno od programske opreme spletnega brskalnika).

  • Spreminjanje odgovora na vprašanje

Če se želite pomakniti nazaj in spremeniti odgovor na vprašanje, na katerega ste že odgovorili, lahko to naredite s klikom gumba „Nazaj". Spremenite lahko tudi odgovor na katero koli drugo prejšnje vprašanje. V ta namen najprej preglejte svojo „Zgodovino".

V „Zgodovini" lahko na koncu posameznega vprašanja kliknete gumb „Urejanje". Usmerjeni boste na vprašanje in lahko spremenite odgovor. Če spremenite odgovor na katero od prejšnjih vprašanj, se bo vaša seja nadaljevala od te točke, pri čemer bodo vsi odgovori, ki ste jih prej navedli na naslednja vprašanja, izgubljeni.

  • Rezultat seje

Na koncu seje si lahko ogledate seznam obveznosti, ki veljajo za vas, in sicer tako, da kliknete gumb „obveznosti" ali si ogledate „Zgodovino". Ta seznam obveznosti vsebuje povezave do ustrezne zakonodaje in smernic, kjer lahko najdete več informacij. Na voljo so tudi uporabne povezave do nadaljnjih informacij.

 

Kako lahko prikličem prejšnjo sejo?

Vsakič ko zaženete sejo Navigatorja, se vam dodeli enkratna identifikacijska številka seje Navigatorja, ki je sestavljena iz naključno izbranih številk. Če prekinete sejo, jo lahko vedno prikličete tako, da kliknete „priklic prejšnje seje" in vnesete svojo identifikacijsko številko seje Navigatorja. „Priklic prejšnje seje" lahko uporabite tudi za pridobitev dokončanih sej.

Priporočamo, da identifikacijsko številko Navigatorja za posamezno sejo shranite takoj, ko zaženete sejo, in jo povežete z identiteto snovi, za katero izvajate sejo. Upoštevajte, da je za priklic prejšnje seje mogoče uporabiti samo številko seje (in ne imena snovi samostojno ali v kombinaciji s številko).

Ko je identifikacijska številka Navigatorja dodeljena, se ta številka prikaže na vrhu vsake strani vaše seje za besedami: „Vaša ID seje Navigatorja je:". To številko lahko prikličete tudi tako, da natisnete „Zgodovino" ali jo shranite (s funkcijo brskalnika, kot je razloženo zgoraj v razdelku „Zgodovina").

Categories Display