Omrežja

Pri izvedbi strategije agencije ECHA za nadomeščanje z varnejšimi kemikalijami morajo sodelovati številne interesne skupine. Omrežja sodelovanja so pomembna za usklajevanje in napredek pri inovacijah in informiranem nadomeščanju.

Omrežje za nadomestitev

Agencija ECHA je vzpostavila mrežo interesnih skupin za izmenjavo informacij na področju nadomeščanja in spodbujanje čezmejnega sodelovanja v EU. Ustanovitvena seja je potekala oktobra 2017.

Ali bi se želeli pridružiti mreži? Odprta je za vse interesne skupine in dejavno podpira pobude na področju nadomestitev v EU, pri čemer združuje javne organe in agencije, industrijo, nevladne organizacije, akademske kroge in svetovalce.

 

 Nadomestitev z varnejšimi kemikalijami – Evropsko omrežje za izmenjavo informacij

Skupina na platformi LinkedIn je prostor za razpravo in izmenjavo informacij o nadomestitvah z varnejšimi kemikalijami. Namen skupine je združiti organe, industrijska združenja, podjetja, raziskovalce, nevladne organizacije in druge ustrezne akterje z dokazanim interesom in izkušnjami na področju nadomestitev na ravni EU.

 Omrežje strokovnih delavcev na področju socialno-ekonomske analize v skladu z uredbo REACH in analize nadomestnih snovi

Omrežje strokovnih delavcev na področju socialno-ekonomske analize v skladu z uredbo REACH in analize nadomestnih snovi je nastalo, da bi spodbujalo izmenjavo mnenj in informacij o zasnovah, metodah in izkušnjah v zvezi s socialno-ekonomsko analizo in analizo nadomestnih snovi v skladu z zakonodajo REACH, EU ali nacionalno zakonodajo. Temelji na sodelovanju med agencijo ECHA, državami članicami, interesnimi skupinami iz industrije in nevladnimi organizacijami.

Other networks

 

OECD Ad Hoc Group on Substitution of Harmful Chemicals

The group develops and promotes tools and approaches to support decision making for the substitution of chemicals of concern. It comprises experts from government agencies, industry, trade associations, NGOs and other stakeholders.

OECD/UNEP Global Perfluorinated Chemicals Group

The group facilitates the exchange of information on perfluorinated chemicals (PFCs) and supports a global transition towards safer alternatives. It brings together governments, industry, academia and NGOs from both developed and developing countries, organising webinars and events and publishing regular surveys on the release and use of PFCs.

International Sustainable Chemistry Collaborative Centre

An independent, international institution based in Germany, the centre develops and promotes sustainable chemistry solutions worldwide. Its activities are geared towards moving entire supply chains to sustainable circular economy models, avoiding waste, minimising the use of hazardous chemicals, and making better use of natural resources.

Association for the Advancement of Alternatives Assessment

The Association for the Advancement of Alternatives Assessment (A4) is the only professional association solely dedicated to advancing the science, practice, and policy of alternatives assessment and informed substitution. A4 is an interdisciplinary community of researchers, practitioners, and others working collaboratively to accelerate the transition to the use of safer chemicals, materials, processes, and products.

Green Chemistry & Commerce Council

A multi-stakeholder collaborative, the Green Chemistry & Commerce Council drives the commercial adoption of green chemistry by catalysing and guiding action across all industries, sectors and supply chains.

BizNGO

A collaboration network between NGOs and businesses working together to accelerate the transition to a safer, healthy economy, BizNGO’s mission is to promote the creation and adoption of safer chemicals and sustainable materials, thereby creating market transitions to a healthy economy, healthy environment, and healthy people..

 

Categories Display