Poročanje o izmenjavi informacij

V skladu z uredbo PIC morajo agencija ECHA, Evropska komisija in imenovani nacionalni organi v državah članicah organom v državah nečlanicah EU zagotoviti informacije o kemikalijah, za katere velja navedena uredba.

Informacije so lahko znanstvene, tehnične, ekonomske ali pravne narave ter lahko vključujejo tudi toksikološke, ekotoksikološke in varnostne informacije.

Agencija ECHA vsako drugo leto pripravi povzetek predloženih informacij in ga javno objavi na svojem spletišču. Povzetek vsebuje tudi informacije o ureditvenih ukrepih o kemikalijah, za katere velja uredba PIC, ki so v skladu z določbami Rotterdamske konvencije javno dostopne.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)