Nanomateriali v skladu z uredbo o biocidnih proizvodih

Nanomateriali so kemične snovi ali materiali, ki se proizvajajo in uporabljajo v zelo majhnem obsegu. Njihova struktura vključuje vsaj eno dimenzijo z razponom velikosti od približno 1 do 100 nm.

Značilnosti nanomaterialov so edinstvene in bolj poudarjene kot pri enakem materialu, za katerega ni značilna nanovelikost. Zato se lahko fizikalno-kemijske lastnosti nanomaterialov razlikujejo od fizikalno-kemijskih lastnosti snovi v razsutem stanju ali snovi z večjimi delci.

Nanotehnologija se hitro širi. Na evropskem trgu so že prisotni številni proizvodi, ki vsebujejo nanomateriale (npr. baterije, premazi, antibakterijska oblačila, kozmetični izdelki, živilski proizvodi). Nanomateriali zagotavljajo tehnične in komercialne priložnosti, vendar lahko predstavljajo tveganje za okolje ter vzbujajo zaskrbljenost v zvezi z zdravjem ljudi in živali.

 

 

Uredba o biocidnih proizvodih vsebuje posebne določbe v zvezi z nanomateriali. Te določbe veljajo za proizvode in snovi, ki ustrezajo merilom iz opredelitev v Uredbi o biocidnih proizvodih. Temeljijo na Priporočilu Komisije o opredelitvi nanomateriala.
 
Navedene določbe veljajo za aktivne in neaktivne snovi z naslednjimi lastnostmi:
  • nanomaterial je sestavljen tako, da ima vsaj ena dimenzija 50 % ali več delcev z velikostjo od 1 do 100 nm,
  • delci so v nevezanem stanju, v obliki agregatov ali v obliki aglomeratov.
Komisija lahko to opredelitev prilagodi glede na tehnični in znanstveni napredek. Prav tako lahko na zahtevo države članice sprejme sklep o tem, ali je določena snov nanomaterial.
 
V skladu z uredbo o biocidnih proizvodih (BPR) odobritev aktivne snovi ne vključuje odobritve nanooblik aktivne snovi, razen če je to izrecno navedeno. Za nanooblike aktivnih snovi je treba običajno pripraviti ločeno dokumentacijo z vsemi potrebnimi informacijami.
 
Kadar se nanooblika aktivnih in neaktivnih snovi uporablja v biocidnem proizvodu, je potrebna namenska ocena tveganja. Na etiketi biocidnega proizvoda morajo biti navedena imena vseh nanomaterialov, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, pri čemer mora tem imenom slediti beseda „nano" v oklepajih. Proizvodi, ki vsebujejo nanomateriale, so izključeni iz poenostavljenega postopka za izdajo dovoljenja.
 

Nadzor in poročanje 

Države članice morajo poročilo o izvajanju uredbe BPR predložiti vsakih pet let. Poročilo mora vključevati informacije o uporabi nanomaterialov v biocidnih proizvodih in o morebitnih tveganjih. Poročila se Komisiji predložijo do 30. junija zadevnega leta in zajemajo obdobje do 31. decembra leta, ki je pred letom njihove predložitve.

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)