Tretirani izdelki

Uredba o biocidnih proizvodih določa pravila za uporabo izdelkov, ki so bili tretirani z enim ali več biocidnimi proizvodi oziroma jih namenoma vsebujejo.

V skladu z uredbo se lahko izdelki tretirajo samo z biocidnimi proizvodi, ki vsebujejo aktivne snovi, odobrene v EU. V tem se razlikuje od direktive o biocidnih pripravkih (ki je od 1. septembra 2013 razveljavljena z uredbo o biocidnih proizvodih), v skladu s katero so lahko bili izdelki, uvoženi iz tretjih držav, tretirani s snovmi, ki v EU niso bile odobrene – na primer sedežne garniture in čevlji, ki vsebujejo topilo DMF.

Podjetja morajo biti tudi pripravljena potrošnikom zagotoviti informacije o biocidnem tretiranju izdelka, ki ga prodajajo. Če potrošnik zahteva informacije o tretiranem izdelku, mu jih mora dobavitelj brezplačno zagotoviti v 45 dneh.

Označevanje tretiranih izdelkov

Proizvajalci in uvozniki tretiranih izdelkov morajo zagotoviti, da so izdelki označeni v skladu z uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju ter dodatnimi zahtevami iz uredbe o biocidnih proizvodih.

Uredba o biocidnih proizvodih določa, da proizvajalci in uvozniki tretiranih izdelkov tretirane izdelke označijo v naslednjih primerih: 

  1. če je podana navedba, da ima tretirani izdelek biocidne lastnosti;
     
  2. če je to eden od pogojev za odobritev aktivne snovi, ki jo vsebuje biocidni proizvod, ki se uporablja za tretiranje izdelka.

Oznake morajo biti potrošnikom razumljive in jasno vidne.

Prehodne določbe za tretirane izdelke

Uredba o biocidnih proizvodih določa številne ukrepe za lažji prehod s sistema iz direktive o biocidnih proizvodih k uporabo nove uredbe.

Od 1. septembra 2013 morajo biti aktivne snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, ki se uporabljajo za tretiranje tretiranih izdelkov, navedene v Prilogi I, že odobrene ali v postopku evalvacije za zadevno vrsto proizvoda.

Za aktivne snovi, ki 1. septembra 2013 še niso bile v postopku odobritve, je bilo določeno prehodno obdobje (člen 94 uredbe o biocidnih proizvodih). Rok za predložitev popolne dokumentacije vloge za aktivno snov je bil 1. september 2016.

Od 1. marca 2017 dalje izdelkov, tretiranih z biocidnim proizvodom (ali ki namerno vsebujejo biocidni proizvod) z aktivno snovjo, ki še ni odobrena ali navedena v Prilogi I ali v postopku ocene, ni več mogoče dajati na trg EU.

Če se vloga za odobritev aktivne snovi zavrne (na primer zaradi neplačila ustrezne pristojbine) ali se sprejme odločitev o njeni neodobritvi, se izdelki, ki so bili tretirani ali vsebujejo biocidni proizvod z aktivno snovjo, ne smejo več dajati na trg po preteku 180 dni od odločitve.

Več informacij o aktivni snovi, ki je dovoljena v tretiranih izdelkih, lahko najdete v povezanem dokumentu v razdelku „See also“ (Glejte tudi).

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)