Vrste proizvodov

V Prilogi v uredbe o biocidnih proizvodih (BPR) so ti razvrščeni v 22 vrst proizvodov, ki so združeni v štiri glavne skupine.

Zaradi izključitve biocidnih proizvodov, ki se uporabljajo kot konzervansi za hrano in krmo iz področja uporabe, je sedaj v primerjavi s prejšnjo direktivo ena vrsta proizvoda manj. 

 

Številka Vrsta proizvoda Opis
Glavna skupina 1: Razkužila
Te vrste proizvodov ne obsegajo čistilnih sredstev, ki nimajo biocidnega učinka, kar velja tudi za tekočino za pomivanje, pralni prašek in podobne proizvode.
Vrsta proizvodov 1 Človekova osebna higiena Proizvodi v tej skupini so biocidni proizvodi, ki se uporabljajo za človekovo osebno higieno bodisi z nanosom na kožo ali lasišče bodisi s stikom z njima, in sicer predvsem zaradi razkuževanja kože ali lasišča.
Vrsta proizvodov 2 Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih Proizvodi, ki se uporabljajo za razkuževanje površin, materialov, opreme in pohištva ter se ne uporabljajo v neposrednem stiku s hrano ali krmo. Uporabljajo se med drugim v plavalnih bazenih, akvarijih, kopalnih in drugih vodah, klimatskih napravah ter na stenah in tleh zasebnih, javnih in industrijskih površin, pa tudi na drugih območjih za poklicne dejavnosti.

Proizvodi, ki se uporabljajo za razkuževanje zraka, vode, ki ni namenjena uživanju za ljudi in živali, kemičnih stranišč, odpadnih voda, bolnišničnih odpadkov in prsti.

Proizvodi, ki se uporabljajo kot algicidi v plavalnih bazenih, akvarijih in drugih vodah ter za sanacijo gradbenega materiala.

Proizvodi, ki se uporabljajo tako, da se z njimi prepojijo tekstil, higienski papir, maske, barvila in drugi izdelki ali materiali, da bi proizvedeni tretirani izdelki delovali razkužilno.
Vrsta proizvodov 3 Veterinarska higiena Proizvodi, ki se uporabljajo za veterinarsko higienske namene, kot so razkužila, razkužilna mila, proizvodi za higieno ust ali telesa ali z antimikrobiološkim učinkom.

Proizvodi, ki se uporabljajo za razkuževanje materialov in površin, povezanih z nastanitvijo ali prevozom živali.
Vrsta proizvodov 4 Za območja s hrano in krmo Proizvodi, ki se uporabljajo za razkuževanje opreme, posod, posod za hrano, orodja, površin ali cevovodov, ki so povezani s proizvodnjo, prevozom, skladiščenjem ali uživanjem hrane ali krme (vključno s pitno vodo) za ljudi in živali.

Proizvodi, ki se uporabljajo za impregnacijo materialov, ki lahko pridejo v stik s hrano.
Vrsta proizvodov 5 Pitna voda Proizvodi, ki se uporabljajo za razkuževanje pitne vode za ljudi in živali.
Številka Vrsta proizvoda Opis
Glavna skupina 2: Sredstva za konzerviranje
Če ni drugače navedeno, vključujejo te vrste proizvodov samo proizvode, ki preprečujejo razvoj mikrobov in alg.
Vrsta proizvodov 6 Sredstva za konzerviranje proizvodov med shranjevanjem Proizvodi, ki se uporabljajo za konzerviranje izdelkov razen hrane, krme, kozmetičnih proizvodov, zdravil ali medicinskih pripomočkov, in delujejo tako, da preprečujejo kvarjenje izdelka zaradi delovanja mikrobov in s tem zagotavljajo njegov veljavni rok uporabnosti.
Proizvodi, ki se uporabljajo kot konzervansi za shranjevanje ali uporabo rodenticidnih, insekticidnih ali drugih vab.
Vrsta proizvodov 7 Sredstva za zaščito (ohranitev) prevlek Proizvodi, ki se uporabljajo za ohranjanje zaščitnih prevlek ali premazov in delujejo tako, da preprečujejo kvarjenje izdelka zaradi delovanja mikrobov ali rasti alg, da bi zaščitili prvotne lastnosti površine materiala ali predmetov, kot so barve, plastika, tesnilna sredstva, stenska veziva, veziva, papirni izdelki in umetniška dela.
Vrsta proizvodov 8 Sredstva za zaščito lesa Proizvodi, ki se uporabljajo za zaščito lesa ne glede na stopnjo predelave, vključno z lesom na žagi, ali preprečujejo razvoj organizmov, ki uničujejo ali kvarijo les, vključno z žuželkami. Med te izdelke spadajo preventivna sredstva in sredstva za sanacijo.
Vrsta proizvodov 9 Proizvodi za zaščito vlaken, usnja, gume in polimeriziranih materialov Proizvodi, ki se uporabljajo za zaščito vlaknastih ali polimeriziranih materialov, na primer izdelkov iz usnja, gume ali papirja ali tekstilnih izdelkov s preprečevanjem kvarjenja zaradi mikrobov.
Ta vrsta proizvodov vključuje biocidne proizvode, ki preprečujejo naselitev mikroorganizmov na površini materialov in zato ovirajo ali preprečujejo nastanek neprijetnega vonja in/ali prinašajo druge vrste koristi.
Vrsta proizvodov 10 Sredstva za zaščito gradbenega materiala Proizvodi, ki se uporabljajo za zaščito zidarskih proizvodov, sestavljenih materialov ali drugega gradbenega materiala razen lesa in preprečujejo mikrobno delovanje in naseljevanje alg.
Vrsta proizvodov 11 Proizvodi za zaščito sistemov hladilnih tekočin in predelovalnih sistemov Proizvodi, ki se uporabljajo za konzerviranje vode ali drugih tekočin za rabo v hladilnih in predelovalnih sistemih, in sicer s preprečevanjem razvoja škodljivih organizmov, kot so mikrobi, alge in školjke.
Proizvodi, ki se uporabljajo za razkuževanje pitne vode ali vode v plavalnih bazenih, niso vključeni v to vrsto proizvodov.
Vrsta proizvodov 12 Slimicidi Proizvodi, ki se uporabljajo za preprečevanje ali nadzor nastajanja sluzi na materialih, opremi ali konstrukcijah, ki se uporabljajo v industrijskih postopkih, na primer pri lesni ali papirni kaši, pri poroznih peščenih slojih pri pridobivanju naftnih derivatov.
Vrsta proizvodov 13 Sredstva za zaščito tekočin, ki se uporabljajo pri rezanju ali obdelavi materialov Proizvodi, ki preprečujejo kvarjenje tekočin, ki se uporabljajo pri rezanju ali obdelavi kovin, stekla ali drugih materialov, zaradi delovanja mikrobov.
Številka Vrsta proizvoda Opis
Glavna skupina 3: Nadzor škodljivcev
Vrsta proizvodov 14 Rodenticidi Proizvodi, ki se uporabljajo za nadzor miši, podgan ali drugih glodavcev, vendar ne z njihovim odganjanjem ali privabljanjem.
Vrsta proizvodov 15 Avicidi Proizvodi, ki se uporabljajo za nadzor ptic, vendar ne z njihovim odganjanjem ali privabljanjem.
Vrsta proizvodov 16 Moluskicidi, vermicidi in proizvodi za nadzor drugih nevretenčarjev Proizvodi, ki se uporabljajo za nadzor mehkužcev, črvov in nevretenčarjev ter niso vključeni v druge vrste proizvodov, vendar ne z njihovim odganjanjem ali privabljanjem.
Vrsta proizvodov 17 Piskicidi Proizvodi, ki se uporabljajo za nadzor rib, vendar ne z njihovim odganjanjem ali privabljanjem.
Vrsta proizvodov 18 Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev Proizvodi, ki se uporabljajo za nadzor členonožcev (npr. žuželk, pajkov in rakov), vendar ne z njihovim odganjanjem ali privabljanjem.
Vrsta proizvodov 19 Repelenti in atraktanti Proizvodi, ki se neposredno ali posredno uporabljajo za nadzor škodljivih organizmov (nevretenčarjev, kot so bolhe, in vretenčarjev, kot so ptice, ribe, glodavci) z odganjanjem ali privabljanjem, vključno s sredstvi za higieno ljudi ali živali, ki se uporabljajo bodisi neposredno na koži bodisi posredno v človeškem ali živalskem okolju.
Vrsta proizvodov 20 Nadzor drugih vretenčarjev Proizvodi, ki se uporabljajo za nadzor vretenčarjev in niso vključeni v druge vrste proizvodov te glavne skupine, vendar ne z njihovim odganjanjem ali privabljanjem.
Številka Vrsta proizvoda Opis
Glavna skupina 4: Drugi biocidni proizvodi
Vrsta proizvodov 21 Antivegetacijska sredstva Proizvodi za preprečevanje rasti in naselitve neželenih organizmov (mikrobov in rastlinskih ali živalskih vrst) na plovilih, opremi za vodno kulturo in drugih objektih in konstrukcijah, ki se uporabljajo v vodi.
Vrsta proizvodov 22 Tekočine za balzamiranje in prepariranje Proizvodi, ki se uporabljajo za razkuževanje in ohranjanje človeških ali živalskih trupel ali njihovih delov.