Postopek vložitve in ocenjevanja vlog

Podjetja bodo predložila vloge za preverjanje podobnosti kemikalij s pomočjo orodij za elektronsko predložitev. Vloge je treba predložiti agenciji ECHA prek orodja R4BP 3 v obliki datoteke programa IUCLID. Za skupne vloge mora eden od vlagateljev najprej stopiti v stik z agencijo ECHA prek službe za pomoč uporabnikom agencije ECHA, da prejme številko skupne vloge.

Graf prikazuje pregled postopka za predložitev vloge za preverjanje podobnosti kemikalij

Koraki

Postopek predložitve vloge zajema več korakov. Da se lahko vloga premakne na naslednji korak, je treba najprej zaključiti predhodni korak. Vlagatelj mora zagotoviti, da so upoštevani vsi ustrezni roki, drugače se vloga med samim postopkom zavrne.

 

Slika

Skupna vloga: eden od vlagateljev stopi v stik z agencijo ECHA, da prejme številko skupne vloge.

 
Slika

Individualna vloga: vlagatelj predloži vlogo prek orodja R4BP 3.

Skupna vloga: vsi vlagatelji predložijo svoje vloge.

 
Slika

Agencija ECHA preveri, ali so vloga in podatki posredovani v pravilni obliki, ter izda račune za plačilo pristojbin prek orodja R4BP 3.

 
Slika

Vlagatelj plača agenciji ECHA ustrezne pristojbine v 30 dneh od datuma izdaje računa.

 
Slika

Agencija ECHA sprejme vlogo in začne z ocenjevanjem podobnosti kemikalij.

 
Slika

Če so za oceno potrebne dodatne informacije, bo agencija ECHA od vlagatelja zahtevala manjkajoče informacije. Istočasno bo agencija ECHA vlagatelju določila rok za predložitev teh informacij.

 
Slika

Vlagatelj lahko v 15 dneh predloži pripombe na rezultate ocene.

 
Slika

Agencija ECHA bo izdala končni rezultat.

 

Akterji

Glavni akterji v postopku predložitve dokumentacije so naslednji:

Vlagatelji

Vlagatelji so odgovorni za predložitev dokumentacije z vsemi ustreznimi informacijami v zvezi s preverjanjem podobnosti kemikalij in posredovanje dodatnih informacij na zahtevo agencije ECHA. Vlagatelji so odgovorni za kakovost podatkov v svoji dokumentaciji.

ECHA

Agencija ECHA mora zagotoviti, da so informacije v dokumentaciji v pravilni obliki. Agencija ECHA izvede tudi oceno preverjanja podobnosti kemikalij ter zagotovi, da se postopek predložitve opravi v zadanih rokih.
 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)