Služba za preverjanje podobnosti kemikalij

Podjetja lahko agencijo ECHA prosijo, da opravi preverjanje kemijske podobnosti za njihovo aktivno snov, če še ni bila sprejeta končna odločitev o odobritvi aktivne snovi. To je mogoče v primeru, ko se aktivna snov ocenjuje na podlagi uredbe o biocidnih proizvodih (uredba BPR) („Uredba (EU) št. 528/2012"), tudi, če je bila dokumentacija za aktivno snov predložena na podlagi Direktive o biocidnih proizvodih 98/8/ES, ali kadar podjetja še niso predložila vloge za odobritev aktivne snovi..

Preverjanje kemijske podobnosti je ocena, podobna ocenjevanju tehnične ekvivalence, opisane v členu 54 uredbe BPR. Vendar pa se izvaja le za ugotavljanje identitete snovi in kemične sestave aktivne snovi, ki izvira iz enega vira, da se ugotovi njena podobnost glede kemične sestave iste snovi, ki izvira iz drugega vira.

Preverjanje kemijske podobnosti se razlikuje od ocenjevanja tehnične ekvivalence iz člena 54 uredbe BPR, ker odločitev o odobritvi aktivne snovi še ni bila sprejeta in zato uradni referenčni vir aktivne snovi še ni določen.

Služba bo opravljala naloge v naslednjih primerih:

a. Posamezne vloge: Primerjava enega alternativnega vira biocidne aktivne snovi, ki je bila predložena v oceno na podlagi Direktive o biocidnih proizvodih 98/8/ES ali Uredbe o biocidnih proizvodih (EU) št. 528/2012, za katero pa končna odločitev glede odobritve še ni bila sprejeta, s tem, da je v dokumentaciji, predloženi zaradi ocenjevanja te biocidne aktivne snovi, opisan vir ali več virov.

b.  Skupne vloge: Primerjava dveh ali več virov iste aktivne snovi zaradi morebitne skupne vloge za odobritev aktivne snovi na podlagi Uredbe o biocidnih proizvodih (EU) št. 528/2012.

Služba za preverjanje podobnosti kemikalij je dodatna služba agencije ECHA, ki z uredbo BPR ni bila predvidena in deluje na prostovoljni podlagi. Služba storitve zaračuna glede na obseg ocene, kot je določeno s sklepom upravnega odbora agencije ECHA 31/2013.

Podjetje lahko zahteva preverjanje podobnosti kemikalij tako, da prek registra R4BP 3 predloži vlogo agenciji ECHA. 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)