Skip to Content
Skip to Content

Uredbe

Nova zakonodaja EU o kemikalijah velja za vse gospodarske panoge, dejavne na področju kemikalij, po vsej dobavni verigi. Podjetja so v skladu s to zakonodajo odgovorna za varnost kemikalij, ki jih dajejo na trg.

 

REACH

Image

RREACH je uredba Evropske unije, ki je bila sprejeta, da bi izboljšali varovanje človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije, ob sočasnem pospeševanju konkurenčnosti kemijske industrije v EU. Prav tako vzpodbuja alternativne metode za oceno nevarnosti snovi, da bi zmanjšali število poskusov na živalih. 
 

CLP

Image

Uredba CLP zagotavlja, da so delavci in potrošniki v Evropski uniji jasno obveščeni o nevarnostih kemikalij na podlagi njihovega razvrščanja in označevanja.
 

 

Uredba o biocidnih proizvodih

Image

Uredba o biocidnih proizvodih (BPR, Uredba (EU) 528/2012) se nanaša na dajanje na trg in uporabo biocidnih proizvodov, ki se uporabljajo za zaščito človeka, živali, materialov ali izdelkov pred škodljivimi organizmi, kot so škodljivci ali bakterije, z delovanjem aktivnih snovi, ki jih vsebuje biocidni proizvod.
 

Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju

Image

Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju (uredba PIC, Uredba (EU) 649/2012) ureja uvoz in izvoz določenih nevarnih kemikalij ter nalaga obveznosti podjetjem, ki želijo te kemikalije izvažati v države, ki niso članice EU. Ta uredba v Evropski uniji izvaja Rotterdamsko konvencijo o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini.
 


Route: .live1

Ta stran uporablja piškotke za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje na našem spletišču.

Preberite več o tem, kako uporabljamo piškotke.