Skip to Content
Skip to Content

REACH 2018

Image

10 years of REACH registration

For 10 years, chemicals companies have assessed the risks of their chemicals used in Europe and sent that information to ECHA according to the criteria set out in the REACH Regulation.

Today, we know more than ever before about the chemicals on the EU/EEA market, their properties and impacts. Companies are able to advise their customers on how to use them safely. ECHA together with the national authorities and the European Commission will use the knowledge to design EU wide measures to protect our citizens and the environment from any harmful effects.

Ali za vas velja rok za registracijo?

Če letno proizvedete ali iz držav zunaj EU uvozite kemične snovi v količini, večji od ene tone, za vas morda velja obveznost registracije na podlagi uredbe REACH. Poleg tega lahko proizvod (zmes, izdelek), ki ga proizvedete ali uvozite, vsebuje snovi, ki jih je treba registrirati posamično.

Če imate predregistrirane snovi, ki jih letno proizvedete ali uvozite iz držav zunaj EU v količini, večji od ene tone, vendar manjši od 100 ton, in za te snovi še niste opravili registracije, za vas v skladu z uredbo REACH velja rok za registracijo 31. maj 2018.

infographic image

REACH 2018

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live1