Skip to Content
Skip to Content

REACH 2018

Ali za vas velja rok za registracijo?

Če letno proizvedete ali iz držav zunaj EU uvozite kemične snovi v količini, večji od ene tone, za vas morda velja obveznost registracije na podlagi uredbe REACH. Poleg tega lahko proizvod (zmes, izdelek), ki ga proizvedete ali uvozite, vsebuje snovi, ki jih je treba registrirati posamično.

Če imate predregistrirane snovi, ki jih letno proizvedete ali uvozite iz držav zunaj EU v količini, večji od ene tone, vendar manjši od 100 ton, in za te snovi še niste opravili registracije, za vas v skladu z uredbo REACH velja rok za registracijo 31. maj 2018.

infographic image

REACH 2018

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live1