Javna posvetovanja

O predlogih za omejitve (določenih v poročilu o omejitvi iz Priloge XV) in osnutkih mnenj Odbora za socialno-ekonomsko analizo poteka javno posvetovanje. Agencija ECHA tudi objavi pozive k predložitvi pripomb in dokazov med samo pripravo predloga za omejitev in o različnih dokumentih, ki jih pripravlja v zvezi z omejitvami, kot so poročila o snoveh v izdelkih in smernice o vnosih omejitev.

Vsakdo lahko poda pripombe. Najverjetnejše zainteresirane strani so podjetja, organizacije, ki zastopajo industrijo ali civilno družbo, posamezni državljani ter javni organi. Dobrodošle so pripombe iz EU in drugod.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)