Skip to Content
Skip to Content

Proizvajalci

Proizvajalci

Na podlagi uredbe REACH ste proizvajalec, če kot posameznik ali podjetje:

  • imate sedež v EGP in
  • proizvajate ali pridobivate kemično snov.

Proizvajalec niste, če:

  • snovi le mešate v zmesi ali kemikalije uporabljate za proizvodnjo izdelkov – potem ste nadaljnji uporabnik.

Več o registraciji lahko najdete v poglavju za pomoč pri Registraciji na našem spletišču in na straneh REACH 2018.

Za varno proizvodnjo in upravljanje kemikalij je treba imeti informacije in poznati njihove lastnosti, nevarnosti, uporabe in morebitna tveganja.

Vaša odgovornost je, da te informacije zagotovite organom in strankam svetujete, kako naj varno uporabljajo vaše kemikalije. Glavni način, kako to storite, je prek postopka registracije (informacije za organe), in s posredovanjem razširjenega varnostnega lista svojim strankam ter uporabo ustreznih oznak za nevarnost za svoje proizvode. Prav tako morate svojim delavcem in njihovim predstavnikom odobriti dostop do teh informacij.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2