Skip to Content
Skip to Content

Zakonodaja

Cieľom nariadenia REACH je zvýšiť ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu spôsobovať chemikálie.

The Chemical Agents Directive (CAD) and the Carcinogens and Mutagens Directive (CMD) provide a framework for setting occupational exposure limits, forming an integral part of the EU's mechanism for protecting the health of workers.

Uredba CLP zagotavlja, da so delavci in potrošniki v Evropski uniji jasno obveščeni o nevarnosti kemikalij na podlagi njihovega razvrščanja in označevanja.

The Waste Framework Directive sets out legislation addressing the impact of inappropriate waste management on greenhouse gas emissions, air pollution and littering.

Cilj uredbe o biocidnih proizvodih je izboljšati delovanje trga biocidnih proizvodov v EU ter hkrati zagotavljati visoko raven varstva za ljudi in okolje.

The POPs Regulation bans or severely restricts the production and use of persistent organic pollutants in the European Union.

Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju določa pravila za uvoz in izvoz nekaterih nevarnih kemikalij ter obveznosti za podjetja, ki želijo te kemikalije izvažati v države, ki niso članice EU.

Categories Display


Route: .live1