Skip to Content
Skip to Content

Registrirane snovi

Registrirane snovi

Podatki izhajajo iz registracijske dokumentacije, ki je bila predložena agenciji ECHA do datuma zadnje posodobitve. Skupni količinski razpon se sestavi iz vse dokumentacije z dvema izjemama: vse količine, za katere je zahtevana zaupnost, in vse količine, ki so intermediat za proizvodnjo druge kemikalije. Objavljeni skupni količinski razpon ne odraža vedno registriranega(-ih) količinskega(-ih) razpona(-ov).

Upoštevajte, da so lahko nekatere informacije o registriranih snoveh last tretjih oseb. Za njihovo uporabo utegnete zato potrebovati predhodno dovoljenje lastnikov – tretjih oseb. Za dodatne informacije preberite Pravno obvestilo.

Informacije o kemijskih lastnostih registriranih snovi so neposredno dostopne na portalu eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Name EC / List no. CAS no. Registration type Submission type Total tonnage band  
(+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
411-580-3 107898-54-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(+/-) trans-3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-cyclopent-3-en-1-yl)pent-4-en-2-ol
411-580-3 107898-54-4 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2