Skip to Content
Skip to Content

Registrirane snovi

Registrirane snovi

Podatki izhajajo iz registracijske dokumentacije, ki je bila predložena agenciji ECHA do datuma zadnje posodobitve. Skupni količinski razpon se sestavi iz vse dokumentacije z dvema izjemama: vse količine, za katere je zahtevana zaupnost, in vse količine, ki so intermediat za proizvodnjo druge kemikalije. Objavljeni skupni količinski razpon ne odraža vedno registriranega(-ih) količinskega(-ih) razpona(-ov).

Upoštevajte, da so lahko nekatere informacije o registriranih snoveh last tretjih oseb. Za njihovo uporabo utegnete zato potrebovati predhodno dovoljenje lastnikov – tretjih oseb. Za dodatne informacije preberite Pravno obvestilo.

Informacije o kemijskih lastnostih registriranih snovi so neposredno dostopne na portalu eChemPortal

Name EC / List no. CAS no. Registration type Submission type Total tonnage band  
4-tert-butylphenol
202-679-0 98-54-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylphenol
202-679-0 98-54-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2