Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Izvoz vseh kemikalij, zmesi ali izdelkov, ki vsebujejo eno ali več kemikalij, za katere veljajo zahteve iz uredbe PIC, je treba sporočiti vnaprej. Omogočeno je iskanje obvestil o izvozu glede na leto, državo članico EU, ki je izvoznica, državo uvoznico, ime kemikalije in/ali ime zmesi ter vrsto kemikalije. Podrobnejše iskanje je na voljo z uporabo več iskalnih meril.

Your search for "232-165-1, 7789-42-6, cadmium bromide" returned 3 results.

Prikazujem 3 rezultata(e)(ov).

Export search results to:

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2