Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Izvoz vseh kemikalij, zmesi ali izdelkov, ki vsebujejo eno ali več kemikalij, za katere veljajo zahteve iz uredbe PIC, je treba sporočiti vnaprej. Omogočeno je iskanje obvestil o izvozu glede na leto, državo članico EU, ki je izvoznica, državo uvoznico, ime kemikalije in/ali ime zmesi ter vrsto kemikalije. Podrobnejše iskanje je na voljo z uporabo več iskalnih meril.

Your search for "-, 127087-87-0, 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated" returned 200 results.

2019 Germany Argentina 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2019 Germany Brazil 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2019 Germany China 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2019 Germany Morocco 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2019 Germany Singapore 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2019 Germany South Africa 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2019 Germany Switzerland 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2019 Germany Taiwan 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2019 Italy Russian Federation Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched Substance
2019 Italy Turkey Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched Substance
2019 United Kingdom Lebanon 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany Argentina 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany China 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany Egypt 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany Hong Kong, China 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany Japan 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany Korea, Republic of 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany Malaysia 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany Morocco 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany Russian Federation 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany Singapore 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany South Africa 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany Switzerland 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany Turkey 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany United States 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Germany Venezuela, Bolivarian Republic of 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2018 Italy Turkey Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched Substance
2017 Germany Argentina 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany China 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany Egypt 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany Hong Kong, China 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany Japan 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany Korea, Republic of 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany Kuwait 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany Malaysia 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany Morocco 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany Russian Federation 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany Saudi Arabia 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany Singapore 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany South Africa 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany Switzerland 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany Turkey 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany United States 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Germany Venezuela, Bolivarian Republic of 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2017 Italy Turkey Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(4-nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched Substance
2016 Germany Argentina 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2016 Germany China 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2016 Germany Egypt 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2016 Germany Hong Kong, China 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance
2016 Germany Japan 4-Nonylphenol, branched, ethoxylated Substance

Export search results to:

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2