Skip to Content
Skip to Content

Kemikalije, za katere veljajo zahteve iz uredbe PIC

Kemikalije, za katere veljajo zahteve iz uredbe PIC

V ta razdelek o kemikalijah, za katere veljajo zahteve uredbe PIC, so vključene vse kemikalije, ki so navedene v ustreznih prilogah k tej uredbi. Za kemikalije, ki so navedene v delu 1 Priloge I, velja postopek obvestila o izvozu; kemikalije iz dela 2 Priloge I pa poleg postopka obveščanja o izvozu izpolnjujejo tudi pogoje za obveščanje PIC. Za kemikalije, navedene v delu 3 Priloge I, v skladu z Rotterdamsko konvencijo v celoti velja postopek PIC.

V Prilogi V je naveden seznam kemikalij in izdelkov, katerih uporaba je v Evropski uniji prepovedana in ki se ne smejo izvažati. Za kemikalije in izdelke, ki so navedeni v delu 1 Priloge V, velja prepoved izvoza in spadajo v kategorijo obstojnih organskih onesnaževal; del 2 Priloge V vsebuje seznam kemikalij in izdelkov, za katere velja prepoved izvoza, razen obstojnih organskih onesnaževal.

Poleg tega so opredeljene tudi druge kemikalije, za katere velja uredba PIC, ker spadajo v kemijske skupine, ki so izrecno navedene v prilogah I ali V. Te kemikalije, ki same po sebi niso izrecno navedene v prilogah k uredbi PIC, so prikazane v ležeči pisavi.

Kemikalije je mogoče iskati po prilogi ali delu priloge, v kateri so navedene, številkah ES ali CAS, kemijskem imenu ali kategoriji uporabe. Iskanje je mogoče z različnimi iskalnimi filtri omejiti.

Del 2 Priloge V

Prikazujem 1 rezultat.

Export search results to:

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2