Skip to Content
Skip to Content

Seznam iz Priloge III

Seznam iz Priloge III

Agencija ECHA je sestavila seznam snovi, ki bodo verjetno izpolnjevala kriterije iz Priloge III k uredbi REACH. Njegov namen je pomagati registracijskim zavezancem ugotoviti, ali zadostujejo zmanjšane minimalne zahteve po informacijah ali pa je potreben celoten niz informacij v skladu s Prilogo VII.

Seznam je bil sestavljen z uporabo javno dostopnih podatkovnih zbirk, ki vsebujejo eksperimentalne podatke, in rezultatov iz modelov (Q)SAR. Navedbe nevarnih toksikoloških ali ekotoksikoloških lastnosti skupaj s podatki o uporabah in druge ustrezne razpoložljive informacije je treba primerjati s kriteriji iz Priloge III.

Če snovi ni na tem seznamu, to še ne pomeni, da ne ustreza kriterijem iz Priloge III. Po drugi strani pa to pomeni, da lahko registracijski zavezanec za snov, ki je na seznamu, še vedno izkoristi zmanjšane zahteve po informacijah, če je to upravičeno.

Upoštevajte, da popis ni orodje za razvrščanje, ampak zgolj prikazuje navedbe, ki vzbujajo zaskrbljenost. Če je na primer za snov navedeno, da obstaja „sum mutagenosti", to še ne pomeni, da jo bo agencija ECHA razvrstila kot mutageno. Pri odločanju o tem, ali je treba snov razvrstiti ali ne, je treba upoštevati vse dokaze.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride

EC / List no.: 238-009-9 CAS no.: 14166-21-3
Information source
# Harmonised classification for eye damage: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Eye Dam. 1 # Harmonised classification for respiratory sensitisation: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Resp. Sens. 1 # Harmonised classification for skin sensitisation: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Skin Sens. 1 # Suspected hazardous to the aquatic environment: Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxic-2 (between 1 and 10 mg/l) (good reliability); Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 9.27 mg/L (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 88.54 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 51.08 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 40.65 mg/L # Suspected persistent in the environment: Ready biodegradability model (IRFMN) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is NON Readily Biodegradable (EXPERIMENTAL value);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected skin sensitiser: The Toolbox profiler Protein binding alerts for skin sensitization by OASIS v1.3 gives an alert for skin sensitisation # Suspected toxic for reproduction: CAESAR developmental toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxicant (good reliability)

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)


Route: .live2