Dobavitelji aktivnih snovi

Dobavitelji aktivnih snovi

Dobavitelji aktivnih snovi

Agencija ECHA redno posodablja ta seznam. Kolikor je agencija ECHA seznanjena, so informacije s seznama točne. Za popravek vnosa na seznamu iz člena 95 mora vlagatelj zadevno spremembo vnesti v register R4BP3 (npr. za udeležence programa sistematičnega preverjanja vseh obstoječih aktivnih snovi, pri katerih vloga za aktivno snov še ni odobrena, in podjetja, ki so na seznamu na podlagi vloge za vključitev iz člena 95). Kadar to ni mogoče (za več podrobnosti glejte Prilogo k obrazcu „Zahtevek za popravke vnosa na seznamu iz člena 95“), morajo podjetja zahtevati spremembo s predložitvijo zgoraj navedenega obrazca prek kontaktnega obrazca agencije ECHA. Glede na kompleksnost zahtevka za spremembo vnosa se lahko čas, ki bo temu dodeljen, razlikuje.

V primeru dvoma ali za podrobna navodila, kako vnesti spremembo v register R4BP3, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom agencije ECHA prek kontaktnega obrazca.

Art 95 list download

Publish art. 95 list

 I have read and I accept the legal notice .

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.