Kako se organizirati za posodobitev dokumentacije

Registracijska dokumentacija mora vsebovati najnovejše podatke o varni uporabi vaše snovi v proizvodnih obratih in pri uporabnikih v celotni dobavni verigi. To pomeni, da vas po uspešno predloženi vlogi za registracijo in pridobljeni registracijski številki še čaka delo.

 

Organizirajte se v podjetju

Vaša odgovornost je, da redno posodabljate svojo registracijo. Informacije o vašem podjetju, sestavi snovi, kot jo proizvajate ali uvažate, in načinih, kako snov uporabljajo vaši kupci, so na primer deli registracije, za katere morate skrbeti sami.

V podjetju morate imeti vzpostavljene postopke, sisteme in opozorila, da boste vedeli, kdaj morate spremeniti registracijo. Oblikovati morate na primer postopek za prejemanje in analizo povratnih informacij kupcev ter spremljanje znanstvene literature v zvezi s svojo snovjo.

Dokumentacijo morate v obliki IUCLID posodobiti, na primer če:

 • spremenite surovino, proizvodni postopek ali dobavitelja, zaradi česar vaša snov zdaj vsebuje drugačne (nevarne) nečistote ali druge sestavine (v manjših količinah);
 • spremenite obseg uvoza ali proizvodnje svoje snovi. Vaša dokumentacija mora vedno vsebovati najnovejše informacije o količini, zato morate sporočiti, kadar se ta poveča ali zmanjša;
 • če se vaš obseg poveča in se uvrstite v naslednji količinski razpon, lahko velja nekaj od naslednjega:
  • zahtevani podatki so že na voljo prek skupne registracije: obvestite soudeležene registracijske zavezance (tudi glavnega), katere dodatne študije potrebujete, in od njih pridobite dostop do potrebnih podatkov, na primer z nakupom ustrezne izjave o dostopnosti podatkov,
  • podatki niso na voljo prek skupne registracije: vložite poizvedbo pri agenciji ECHA. Prejeli boste (i) informacije o tem, kateri podatki so na voljo v skupni registraciji, in (ii) podatke, predložene pred več kot 12 leti.

   Če ne velja nobena od teh možnosti, morate razmisliti, kako boste zapolnili podatkovne vrzeli;

 • vas o novih uporabah obvestijo vaši kupci. V takem primeru morate morda tudi posodobiti poročilo o kemijski varnosti;
 • morate posodobiti morate informacije, povezane z lastnostjo, v zvezi s katero ste odstopili od obveznosti glede skupne predložitve;
 • vaš dobavitelj na novo formulira zmes, ki jo uvažate. Morda morate agencijo ECHA obvestiti o prenehanju uvoza snovi;
 • izveste nove informacije o lastnostih snovi, na katere je treba opozoriti soudeležene registracijske zavezance in glavnega registracijskega zavezanca. Dogovoriti se morate o načinu posodobitve skupnega dela registracije.

Vse posodobitve registracije morate agenciji ECHA brez nepotrebnega odlašanja predložiti prek portala REACH-IT.

Večina posodobitev dokumentacije je brezplačnih, obračuna pa se pristojbina za prehod v višji količinski razpon.

 

Organizirajte se s soudeleženimi registracijskimi zavezanci

Vsi soudeleženi registracijski zavezanci (glavni registracijski zavezanec in člani skupne predložitve) si delijo odgovornost za posodabljanje skupnega dela registracije. To zajema informacije o fizikalno-kemijskih, toksikoloških in ekotoksikoloških lastnostih snovi, razvrščanju in označevanju ter navodila za varno uporabo.

Za sodelovanje morate skleniti dogovor o sodelovanju. Poleg tega zaradi nekaterih posodobitev nastanejo dodatni stroški, zato morate vzpostaviti mehanizem, da se s soudeleženimi registracijskimi zavezanci dogovorite o delitvi stroškov.

Skupni del registracije je treba v obliki IUCLID posodobiti, na primer ko:

 • izveste za nove nevarne lastnosti snovi, na primer med rednim pregledom literature ali po prejemu novih informacij, ki jih je sporočil kupec,
 • je treba posodobiti skupno predloženo poročilo o kemijski varnosti, na primer z opredelitvijo novih uporab ali odsvetovanih uporab,
 • se spremenita razvrstitev in označitev vaše snovi, na primer zaradi sprememb uredbe o razvrščanju in označevanju (CLP) ali dostopnosti novih informacij o nevarnih lastnostih,
 • podjetje v skupni predložitvi poveča obseg proizvodnje in se uvrsti v višji količinski razpon. Če informacije, potrebne za registracijo v višjem količinskem razponu, v skupni predložitvi še niso na voljo, jih morate pridobiti in vključiti v dokumentacijo. Soudeleženi registracijski zavezanci se morajo strinjati s pristopom. Vse registracijske zavezance v skupni predložitvi morate najmanj vprašati, ali imajo kakršne koli ustrezne informacije oziroma nameravajo tudi sami povečati količinski razpon,
 • agencija ECHA ali države članice med evalvacijo dokumentacije ali snovi od soudeleženih registracijskih zavezancev zahtevajo dodatne informacije. Soudeleženi registracijski zavezanci se morajo strinjati s pristopom.

Vse posodobitve skupnega dela registracije mora brez nepotrebnega odlašanja ali v roku, navedenem v sklepu organa, prek portala REACH-IT predložiti glavni registracijski zavezanec.

Te posodobitve dokumentacije so brezplačne, razen če podate zahtevo za obravnavanje določenih informacij kot zaupnih.

 

Slika
Poskrbite, da bodo vsi vaši upravni podatki, kot so informacije o pravnem subjektu in kontaktni osebi ter naslov, na portalu REACH-IT ažurni. Tako se bodo lahko organi in soudeleženi registracijski zavezanci v zvezi z registracijo vedno obrnili na vas.