Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) je industrijska kemikalija, ki se uporablja od šestdesetih let prejšnjega stoletja. Uporablja se večinoma pri proizvodnji plastike, delno pa v smoli in termičnem papirju.

BPA se uporablja kot monomer pri proizvodnji polikarbonatne plastike. Izdelki iz polikarbonatne plastike vključujejo številne običajne potrošniške izdelke, kot so plastična namizna posoda za ponovno uporabo, plastenke za pijače, športna oprema, CD-ji in DVD-ji.

Epoksi smole, ki vsebujejo BPA, se uporabljajo za notranjo prevleko cevi za vodo ter notranjost konzerv za hrano in pločevink za pijačo, da se podaljša njihov rok uporabe in prepreči kovinski okus hrane ali pijače.

BPA se uporablja tudi za razvijanje barvila v termičnem papirju, ki se uporablja za blagajniške račune, vozovnice za javni prevoz in parkirne listke.

Kako se nadzoruje uporaba bisfenola A

Omejena uporaba v termičnem papirju

Decembra 2016 se je Evropska komisija odločila, da bo omejila BPA v termičnem papirju v EU. Ta prepoved bo začela učinkovati leta 2020, do takrat ga bodo proizvajalci, uvozniki in uporabniki termičnega papirja imeli čas opustiti in najti nadomestilo.

Zaradi omejitve bodo morali proizvajalci papirja nadomestiti BPA z drugimi razvijalci barvila. Ena od možnih nadomestnih rešitev, o kateri razmišlja industrija, je kemikalija bisfenol S (BPS). Vendar so bili izraženi pomisleki, da lahko povzroči podobne težave za zdravje kot BPA. Za preprečitev, da ne bi ena nevarna kemikalija nadomestila druge, se trenutno izvaja evalvacija snovi za BPS, Evropska komisija pa je pozvala agencijo ECHA k nadaljnji proučitvi uporabe BPS namesto BPA v termičnem papirju.

Agencija ECHA je pozvala industrijo k predložitvi letnih posodobitev o uporabi BPS in drugih nadomestnih razvijalcev namesto BPA pri proizvodnji termičnega papirja v EU. Več informacij o količinah nadomestnih snovi, ki se uporabljajo pri proizvodnji termičnega papirja, je na voljo v dokumentu pod naslovom „Več informacij“.

Razvrščen kot strupen za razmnoževanje ljudi

Bisfenol A je v EU razvrščen kot snov, ki ima strupene učinke na našo sposobnost razmnoževanja. Vsi proizvajalci, uvozniki ali dobavitelji BPA morajo razvrstiti in označiti mešanice, ki vsebujejo BPA, kot strupene za razmnoževanje iz skupine 1B do 1. marca 2018. To pomeni, da bodo podjetja bolje obveščena o morebitnih nevarnih učinkih in načinu zaščite delavcev.

Opredeljen kot snov, ki povzroča endokrine motnje pri človeku in onesnaževanje okolja

Bisfenol A je bil januarja 2017 uvrščen na seznam kandidatnih snovi, ki zaradi svojih lastnosti vzbujajo veliko zaskrbljenost glede strupenosti za razmnoževanje. Junija 2017 je Odbor držav članic agencije ECHA podprl predlog Francije, naj se bisfenol A dodatno opredeli kot snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, tudi zato, ker je po svojih lastnostih endokrini motilec, ki ima lahko resne učinke na zdravje ljudi, ki so enakovredni učinkom snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (kategorija CMR 1A ali 1B). Januarja 2018 je bil vnos BPA na predlog Nemčije posodobljen, tako da odraža dodaten razlog za vključitev na seznam kandidatnih snovi, ker je po svojih lastnostih endokrini motilec, ki ima škodljive učinke tudi na okolje.

Omejena uporaba v materialih, ki so v stiku s hrano

BPA je prepovedan v stekleničkah za dojenčke v EU od 1. junija 2011. V Belgiji, na Švedskem in Danskem je prepovedan tudi v drugih materialih, ki pridejo v stik s hrano za dojenčke in otroke, mlajše od treh let. Francija je prepovedala BPA v vsej embalaži za hrano, posodah in pripomočkih. Uporaba BPA je dovoljena v materialih, ki so v stiku s hrano v EU, vendar je določena največja količina, ki sme prehajati iz materiala. Agencija EFSA izvaja postopek ponovne ocene tveganja za javno zdravje, povezanega s prisotnostjo BPA v živilih. 

Januarja 2018 je Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Evropskega parlamenta potrdil predlog Evropske komisije za znižanje mejne vrednosti migracije (SML), ki se uporablja za plastiko, premaze in lake za kovine ter druge kontaktne vire BPA, z 0,6 mg/kg na 0,05 mg/kg. Prav tako je prepovedal bisfenol A v plastenkah in embalaži, ki vsebuje hrano za dojenčke in otroke, mlajše od treh let.

Omejitve v igračah

Trenutno je v EU količina BPA, ki je dovoljena za prehajanje iz igrač za otroke do treh let in igrač, ki jih otrok sme dati v usta, omejena. Meja prehajanja je trenutno 0,1 mg/l BPA. Vendar pa se bo od 26. novembra 2018 uporabljala nižja meja 0,04 mg/l.