Katere kemikalije vzbujajo zaskrbljenost?

 

Uvod

Vsaka kemikalija, ki lahko povzroči poškodbo, se obravnava kot nevarna. Določene kemikalije lahko povzročijo različne vrste poškodb, od blagega draženja kože do raka. Prav tako imajo lahko velik vpliv na okolje, tako na zrak, vodo in tla, in lahko škodljivo učinkujejo na rastline in živali.

Kemikalija lahko predstavlja škodo za naše zdravje ali okolje le, če smo ji izpostavljeni. Da bi se zaščitili pred nevarnimi kemikalijami, je treba z njimi ravnati na ustrezen način, da je mogoče izpostavljenost zmanjšati na sprejemljivo raven, oziroma jih je treba nadomestiti z varnejšimi alternativami.

Snov je razvrščena na ravni EU, če ima določene nevarne lastnosti. Celoten popis razvrščenih snovi je na voljo na spletišču agencije ECHA. Tam lahko izveste tudi, kako je treba takšne snovi označevati.

Za nevarne kemikalije v skladu z uredbo REACH in drugo zakonodajo EU se uporabljajo različni regulativni zaščitni ukrepi.  Na primer, obstajajo omejitve glede dobave številnih nevarnih snovi potrošnikom. Druge so lahko dane v promet samo, če je bila dovoljena posebna uporaba.