Endokrini motilci

V vseh organizmih hormoni povezujejo živčni sistem in telesne funkcije, kot so rast in razvoj, odpornost, metabolizem, razmnoževanje, vedenje. Kemikalije, ki so „endokrini motilci", lahko motijo hormonski sistem in imajo posledično škodljive učinke na ljudi in prostoživeče živalske in rastlinske vrste.

Snovi, ki vzajemno delujejo s hormonskim sistemom, vendar nimajo škodljivih učinkov, so imenovane „hormonsko aktivne snovi" ali „endokrine aktivne snovi". Meja med endokrino aktivnostjo in endokrino motnjo ni vedno jasna, saj so lahko v nekaterih primerih učinki opazni šele čez nekaj časa.

Endokrine motnje povzroča veliko število snovi naravnega izvora in snovi, ki jih je ustvaril človek. Včasih so učinki snovi z lastnostmi endokrinega motilca opazni šele čez dolgo časa po izpostavljenosti. Na primer, izpostavljenost fetusa v maternici endokrinemu motilcu lahko povzroči učinke na zdravje odrasle in po možnosti tudi prihodnjih generacij.

Pri prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah so bili učinki, ki so lahko povezani z endokrinimi motnjami, opaženi pri mehkužcih, rakih, ribah, plazilcih, pticah in sesalcih na različnih delih sveta. Pri nekaterih vrstah je ovirano razmnoževanje povzročilo zmanjšanje populacije.

Pri ljudeh so epidemiološke študije nakazale, da so bili morda endokrini motilci odgovorni za spremembe v zdravju ljudi v zadnjih desetletjih. Te spremembe vključujejo zmanjšanje števila semenčic, povečanje števila primerov otrok moškega spola s prirojenimi malformacijami spolnih organov in povečanje števila primerov določenih vrst raka z znano občutljivostjo na hormone. In kar povzroča polemike, obstajale naj bi povezave med motnjami v razvoju živčevja in spolnim vedenjem.

V skladu z uredbo REACH lahko endokrine motilce opredelimo kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ob kemikalijah, ki povzročajo raka, mutacije in strupenost za razmnoževanje. Cilj je zmanjšanje uporabe in sčasoma nadomestitev z varnejšimi alternativami.

A public consultation on the draft Guidance document started on 7 December 2017. A copy of this draft is available on the webform for sending comments to ECHA.