Endokrini motilci

V vseh organizmih hormoni povezujejo živčni sistem in telesne funkcije, kot so rast in razvoj, odpornost, metabolizem, razmnoževanje, vedenje. Kemikalije, ki so „endokrini motilci", lahko motijo hormonski sistem in imajo posledično škodljive učinke na ljudi in prostoživeče živalske in rastlinske vrste.

Snovi, ki vzajemno delujejo s hormonskim sistemom, vendar nimajo škodljivih učinkov, so imenovane „hormonsko aktivne snovi" ali „endokrine aktivne snovi". Meja med endokrino aktivnostjo in endokrino motnjo ni vedno jasna, saj so lahko v nekaterih primerih učinki opazni šele čez nekaj časa.

Endokrine motnje povzroča veliko število snovi naravnega izvora in snovi, ki jih je ustvaril človek. Včasih so učinki snovi z lastnostmi endokrinega motilca opazni šele čez dolgo časa po izpostavljenosti. Na primer, izpostavljenost fetusa v maternici endokrinemu motilcu lahko povzroči učinke na zdravje odrasle in po možnosti tudi prihodnjih generacij.

Pri prostoživečih živalskih in rastlinskih vrstah so bili učinki, ki so lahko povezani z endokrinimi motnjami, opaženi pri mehkužcih, rakih, ribah, plazilcih, pticah in sesalcih na različnih delih sveta. Pri nekaterih vrstah je ovirano razmnoževanje povzročilo zmanjšanje populacije.

Pri ljudeh so epidemiološke študije nakazale, da so bili morda endokrini motilci odgovorni za spremembe v zdravju ljudi v zadnjih desetletjih. Te spremembe vključujejo zmanjšanje števila semenčic, povečanje števila primerov otrok moškega spola s prirojenimi malformacijami spolnih organov in povečanje števila primerov določenih vrst raka z znano občutljivostjo na hormone. In kar povzroča polemike, obstajale naj bi povezave med motnjami v razvoju živčevja in spolnim vedenjem.

V skladu z uredbo REACH lahko endokrine motilce opredelimo kot snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, ob kemikalijah, ki povzročajo raka, mutacije in strupenost za razmnoževanje. Cilj je zmanjšanje uporabe in sčasoma nadomestitev z varnejšimi alternativami.

Public consultation

A public consultation on the draft Guidance document for identification of endocrine disruptors in the context of the Biocides and Plant Protection Products regulations was started on 7 December 2017 and ended on 31 January 2018.

The draft guidance document is currently subject to revision whereby the comments received in public consultation (more than
2 000) are taken into account as well as feedback received on the practical applicability of the guidance at a workshop with Member State competent authorities and stakeholders from industry and public interest organisations (held in Brussels on 1-2 February).

The revised guidance document will be subject to two further consultations of the relevant scientific risk assessment bodies (i.e. the ECHA Biocidal Products Committee, the EFSA Scientific Committee and PPR Panel, and the EFSA Pesticides Steering Network) and of the risk management bodies (the representatives of Member State competent authorities for the implementation of the Biocidal Products Regulation and the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Phytopharmaceuticals – Plant Protection Products – Legislation).

The final guidance document will be published in June - when the ED-criteria for biocides become applicable.