How to make changes to joint submissions

Ko v sistemu REACH-IT ustvarite skupno predložitev, jo boste včasih morali naknadno spremeniti, da boste odpravili napake ali predložitev prilagodili novim okoliščinam.

Glavni registracijski zavezanec skupne predložitve lahko izvede nekatere spremembe skupne predložitve, spremembe naslednjih informacij pa mora izvesti agencija ECHA. Če želite zahtevati spremembo, izpolnite kontaktni obrazec agencije ECHA.

 

Sprememba glavnega registracijskega zavezanca

Soudeleženi registracijski zavezanci lahko spremenijo glavnega registracijskega zavezanca v sistemu REACH-IT, če se s tem strinjata prejšnji in novi glavni registracijski zavezanec. Novi glavni registracijski zavezanec mora ponovno predložiti dokumentacijo glavnega registracijskega zavezanca, da potrdi spremembo glavnega registracijskega zavezanca.

Če glavni registracijski zavezanec ne odgovarja na sporočila, na primer zaradi stečaja, smrti ali katerega koli drugega razloga, lahko soudeleženi registracijski udeleženci imenujejo novega glavnega registracijskega zavezanca. Od agencije ECHA lahko zahtevate, da v sistemu REACH-IT določi novega glavnega registracijskega zavezanca. Morda se bo od vas zahtevalo, da predložite dokaze o imenovanju novega glavnega registracijskega zavezanca. Pred določitvijo novega glavnega registracijskega zavezanca bo agencija ECHA stopila v stik z glavnim registracijskim zavezancem, ki se ne odziva.

 

Skupno predloženi dokumenti

Navodila za varno uporabo in poročilo o kemijski varnosti lahko predloži glavni registracijski zavezanec v imenu vseh članov ali vsak registracijski zavezanec posebej.

Če kot glavni registracijski zavezanec navedete, da so ti dokumenti predloženi skupaj v dokumentaciji glavnega registracijskega zavezanca, tega pozneje ne morete spremeniti. Če pa vsi člani skupne predložitve v svojih dokumentacijah navedejo, da so te dokumente predložili ločeno, lahko od agencije ECHA zahtevate, da spremeni status teh dokumentov. Preden boste lahko zahtevali spremembo, bodo morda morali zaradi zagotavljanja skladnosti člani posodobiti svoje dokumentacije.

 

Vrsta skupne predložitve

Od poletja 2016 se uporabljata dve vrsti skupnih predložitev, in sicer celotna skupna predložitev in skupna predložitev intermediata. Celotna skupna predložitev lahko vključuje katero koli kombinacijo celotnih (standardnih) registracij in registracij intermediata. Skupna predložitev intermediata mora vključevati le registracije snovi, ki se uporablja kot intermediat in ki se (proizvede ali) uporablja pod strogo nadzorovanimi pogoji. Če se za isto snov zagotovi ena celotna skupna predložitev in ena skupna predložitev intermediata, to ni v nasprotju z obveznostjo skupne predložitve.

Kot glavni registracijski zavezanec navedete vrsto skupne predložitve, ko jo ustvarite v sistemu REACH-IT. Pozneje tega ne morete spremeniti, lahko pa zaprosite agencijo ECHA, da spremeni vrsto skupne predložitve, če vse registracije ustrezajo novi vrsti predložitve in še ni skupne predložitve te vrste.

 

Količinski razpon skupne predložitve

Glavni registracijski zavezanec v svoji dokumentaciji navede količinski razpon skupne predložitve. Od tega so odvisne zahteve po informacijah, ki jih mora izpolnjevati skupna predložitev informacij v dokumentaciji glavnega registracijskega zavezanca. Člani skupne predložitve ne morejo vložiti registracije za večji količinski razpon, razen če predložijo zahtevane dodatne informacije kot zavrnitev skupne predložitve.

Kot glavni registracijski zavezanec lahko ob posodabljanju svoje dokumentacije sami povečate količinski razpon skupne predložitve, ne morete pa ga zmanjšati. Če imajo vsi člani skupne predložitve (razen glavnega registracijskega zavezanca) registracije v manjšem količinskem razponu, lahko agencijo ECHA zaprosite, da zmanjša količinski razpon skupne predložitve. Preden boste lahko zahtevali spremembo, bodo morda morali člani posodobiti svojo dokumentacijo.

Potem ko bo agencija ECHA zmanjšala količinski razpon, boste morali posodobiti dokumentacijo glavnega registracijskega zavezanca in navesti nov količinski razpon skupne predložitve. Pri tem ne smete črtati nobenih podatkov, ki bi ustrezali zahtevam po informacijah za večji količinski razpon, saj morate zagotoviti vse podatke, ki jih imate o snovi, ti podatki pa so bili že na voljo.

 

 

Ime skupne predložitve

Kot glavni registracijski zavezanec izberete ime skupne predložitve, ko jo ustvarite v sistemu REACH-IT. Pozneje imena ne morete spremeniti. V utemeljenih primerih lahko agencijo ECHA zaprosite za spremembo imena.

 

Izbris prazne skupne predložitve

Vodilni registracijski zavezanec lahko izbriše skupno predložitev, ki jo je (pomotoma) ustvaril v sistemu REACH-IT, če še noben od soudeleženih registracijskih zavezancev ni predložil svoje dokumentacije (uspešno ali neuspešno). Če registracijski zavezanec ne izbriše prazne skupne predložitve, ki je bila ustvarjena pomotoma, dejanski registracijski zavezanci te snovi pozneje ne bodo mogli ustvariti skupne predložitve in opraviti registracije. Če se to zgodi, lahko agencijo ECHA zaprosite, da izbriše tako skupno predložitev.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)