Skip to Content
Skip to Content

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

(Objavljeno v skladu s členom 59(10) uredbe REACH)

Seznam kandidatnih snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost in za katere je treba pridobiti avtorizacijo

Opombe:

  • Izvirna različica: kot izviren se šteje le seznam kandidatnih snovi, objavljen na tej spletni strani. Ob vključitvi snovi na seznam kandidatnih snovi na tej spletni strani lahko pričnejo za podjetja takoj veljati pravne obveznosti, zlasti tiste iz členov 7, 31 in 33 uredbe REACH.
  • Numerične oznake: vsak vpis na seznam kandidatnih snovi zajema brezvodne in hidrirane oblike snovi. Številka CAS v vpisu se običajno nanaša na brezvodno obliko. Hidrirane oblike snovi, označene z drugimi številkami CAS, spadajo tudi med vpise na seznam kandidatnih snovi.
  • Druge numerične oznake: za vpise z oznako „-“ v stolpcu za številko ES in CAS je na voljo neizčrpen seznam registracijskih številk ES in/ali CAS, ki se nanašajo na snovi ali skupine snovi, ki spadajo med vpise na seznam kandidatnih snovi, če je to v praksi mogoče. Te informacije so na voljo s klikom na gumb „Podrobnosti" ob izbranem vpisu.
Filter the list
Datum vključitve:

Odločba Nabor podatkov IUCLID  
500-036-1
25214-70-4
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
219-943-6
2580-56-5
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
247-384-8
25973-55-1
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
206-104-4
301-04-2
16/12/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-114-9
302-01-2, 7803-57-8
20/06/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
206-203-2
307-55-1
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
206-397-9
335-67-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
253-037-1
36437-37-3
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
222-979-5
3687-31-8
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
206-803-4
376-06-7
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
223-320-4
3825-26-1
20/06/2013
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
223-346-6
3846-71-7
17/12/2014
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
223-383-8
3864-99-1
17/12/2015
vPvB (Article 57e)
Details
256-418-0
49663-84-5
19/12/2011
Carcinogenic (Article 57a)
Details
200-028-5
50-32-8
20/06/2016
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
208-168-9
513-78-0
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details
208-169-4
513-79-1
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
257-175-3
51404-69-4
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
D6
208-762-8
540-97-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
D5
208-764-9
541-02-6
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
208-953-6
548-62-9
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
trimellitic anhydride; TMA
209-008-0
552-30-7
27/06/2018
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
D4
209-136-7
556-67-2
27/06/2018
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
200-268-0
56-35-9
28/10/2008
PBT (Article 57d)
Details
200-280-6
56-55-3
15/01/2018
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
209-218-2
561-41-1
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
209-358-4
573-58-0
16/12/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Details
-
423-400-0
59653-74-6
18/06/2012
Mutagenic (Article 57b)
Details
200-453-6
60-09-3
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
210-088-4
605-50-5
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
262-967-7
61788-32-7
27/06/2018
vPvB (Article 57e)
Details
263-467-1
62229-08-7
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
210-894-6
625-45-6
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-076-1
629-14-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-589-6
64-67-5
19/12/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
229-335-2
6477-64-1
19/12/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
266-028-2
65996-93-2
13/01/2010
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8
6786-83-0
18/06/2012
Carcinogenic (Article 57a)
Details
200-679-5
68-12-2
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
401-720-1
6807-17-6
15/01/2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
211-670-0
683-18-1
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-084-6
68515-42-4
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
271-093-5
68515-50-4
16/06/2014
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for ’toxicity for reproduction’ Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD),the substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008
272-271-5
68784-75-8
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
273-688-5
69011-06-9
19/12/2012
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
200-755-8
71-48-7
15/12/2010
Carcinogenic (Article 57a)
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-158-1
71888-89-6
20/06/2011
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
276-745-2
72629-94-8
19/12/2012
vPvB (Article 57e)
Details
231-100-4
7439-92-1
27/06/2018
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
231-152-8
7440-43-9
20/06/2013
Carcinogenic (Article 57a)
Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)
Details

Export search results to:

Categories Display


Route: .live1